• ühistu eesmärk on ühise majandustegevuse kaudu liikmetele tulu teenida
  • ühistegevuse abil osutatakse ühistu liikmetele omahinnaga teenuseid, mis vastavad liikmete vajadustele
  • ühistegevus annab võimaluse stabiilse ja kvaliteetse tooraine baasilt paremate kokkuleppehindade kujundamiseks
  • ühistegevuse suurimateks väärtusteks on demokraatia ehk liikmete võim, isiklik vastutus, võrdõiguslikkus  ja solidaarsus
  • ühistegevust saavad arendada ainult ühesuguste huvidega inimesed, kes tahavad teha koostööd kõigi liitunute hüvanguks
  • ühistegevuse vaenlaseks on soov kasu saada teiste arvelt
  • ühistu liikmel on oluline teada ühistus olemisega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, ühistu kandvaid ideid ja eesmärke