Herne ja oa umbrohutõrje

Eelmine nädal sai meelde tuletatud, mis tingimustel võiks mullaherbitsiide kasutada. Enamus herne ja põldoa umbrohutõrjevahenditest kasutatakse juba enne kultuuri tärkamist.

põlduba 1 LargeUmbrohupuhas põldoa põldKindlasti tasuks meelde tuletada, et kui planeerite kultuuril kasutada tärkamiseelseid tooteid, rullige põld peale külvi, kuid kindlasti enne umbrohutõrjet. Peale mullapreparaatide kasutamist ei tohi mullapinda liigutada. Mulla mõjuga toodetele on iseloomulik see, et nad peale mullale pritsimist jätavad nö nähtamatu kile, kus siis idanevad ja juba idanenud umbrohud hävitatakse. Kordame veelkord üle, et toode kasutamisel on efektiivseks toimimiseks vajalik piisav mullaniiskus. Kui preparaat pritsitakse kuivale mullale, siis toode ei toimi või toimib kehvasti. Kõikidele mulla kaudu toimivatele toodetele on soovitav lisada mullamärgajat Periterra 0,1 l/100 l vee kohta. Mullapreparaate pole soovitav kasutada kui orgaanilise aine sisaldus mullas on üle 10%.Põldoa herbitsiidid
 
Enne tärkamist: Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, Fenix 3,0 l/ha, Boxer 800 EC 4,0 l/ha, Sharpen 40 SC 1,1-1,6 l/ha.
Pärast tärkamist: Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, Basagran 2,0-3,0 l/ha

Herne herbitsiidid
Enne tärkamist: Stomp CS 1,0-2,2 l/ha,Fenix 3,0 l/ha, Boxer 800 EC 4,0 l/ha, Sharpen 40 SC 1,1-2,5 l/ha.
Pärast tärkamist: Stomp CS 1,0-2,2 l/ha, Basagran 2,0 l/ha, MCPA 0,7-0,9 l/ha

Tooteid saab vastavalt soovitud umbrohutõrjespektrile omavahel kombineerida, Siinkohal toon ära erinevate toodete põhilise umbrohuspektri.

Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l) ja Sharpen 40 SC (pendimetaliin 400 g/l) on sama toimeainega tooted, seega umbrohuspektri osa on neil sarnane. Tooted on tõhusad kõrrelistele umbrohtudele nagu rukki-kastehein, aas-rebasesaba, murunurmikas, samuti kaheidulehelistele ja laialehelistele umbrohtudele nagu roomav madar ehk virn, kõrvikud, iminõgesed, kummelid, vesihein, põldlõosilm, mailased, kannikesed jt. Stomp SC ei tõrju hästi arenenud juurestikuga ja juurest kasvavaid mitmeaastaseid umbrohtusid. Vähene mõju kesalillele.

Põldoal ja hernel saab kasutada preparaati Stomp SC nii tärkamiseelselt kui järgselt. Sharpen 40 SC on lubatud ainult enne tärkamist. Eelkõige toimivad tooted paremini mullaherbitsiidina tärkamiseelselt. Stomp SC’i võib kasutada mõlemal kultuuril kuni 3 lehe faasini, hilisemal kasutamisel võib see kultuuri kahjustada. Oluline on jälgida umbrohtude kasvufaasi. 

herne umbrohutõrje LargeFenix (aklonifeen 600 g/l) on väga laia toimespektriga umbrohutõrjevahend, kasutades 2,5 l/ha on hea kuni väga hea mõju järgnevatele umbrohtudele: kahar kirburohi, põld-lõosilm, põldmagun, põld-litterhein, roomav madar ehk virn, harilik kirburohi, harilik vesihein, harilik linnukapsas, kesalill, kummel, valge hanemalts, raps võõrkultuurina, iminõgeselised, piimohakalised, harilik malts. Keskmine mõju: erilehine linnurohi, kannikeselised, murunurmikas, raudnõges, konnatatar, kurerehalised, põldmailane, pärsia mailane. Ebapiisav mõju: must maavits, harilik ristirohi, harilik nälghein, piimalill, hõlmlehine mailane, kollane jaanikakar. Kindlasti tuleb arvestada, et nt Fenix’i 1,0 l/ha norm ei pruugi kesalille suure arvukuse korral olla piisav.


Boxer 800 EC (800 g/l prosulfokarb) tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid: murunurmikas, tähk-rebashein, harilik malts, harilik piimalill, harilik punand, võõrkakar, roomav madar ehk virn, põldsinep, must maavits, vesihein, mailased, verev iminõges, harilik hiirekõrv, harilik linnukapsas, harilik kurekael, valge hanemalts, põld-rebasesaba, rukki-kastehein, raiheinad, konnatatar, kirburohi. Hea kuni mõõdukas mõju põld-piimohakale. Mõõdukas mõju: tähk-kukehirss, kesalill, kummelid, põldkannike, erilehine linnurohi. Soovitav paagisegu on 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 1,35 l/ha Stomp CS’ga, sellega suurendame mõju põld-litterheinale, põld-lõosilmale, raudnõgesele, põldkannikesele, kukemagunale, põld-piimohakale, kõrvikutele.

N21 Hernel teine leht avanenud faas 12 kevad 2015 LargeBasagran´i võib kasutada ainult tärganud umbrohu tõrjeks, kuna ta on kontaktne ja mullakaudne mõju umbrohtudele puudub. Samuti ei tohiks ära ehmatada, et mõju umbrohtudele avaldub suhteliselt aeglaselt. Basagran tõrjub hästi ristõielisi umbrohtusid – puju, virna, kesalille, kummelit, rukkilille, vesiheina, harilikku linnukapsast, nälgheina. Mõõdukas mõju on põldmailasele, põld-lõosilmale, harilikule punandile, kirburohule ja põld-piimohakale. Kehvasti tõrjub näiteks maltsa, konnatatart ja põldohakat. Mõju ohakatele saab parandada märgaja lisamisega Basagran’ile ning suurema veekuluga. Kui esineb palju harilikku punandit, roomavat madarat ja varisenud rapsi, soovitan kasutada suuremat Basagran’i kulunormi. Basagran’i kasutatakse hernel, kui see on 3-8 cm kõrgune ja oal 2. pärislehe faasis. Laiendamaks umbrohutõrjespektrit võib teha Stomp SC ja Basagran’i segu, sel juhul oleks kulunormid järgmised:

• Hernes: Basagran 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS1,0-2,0 l/ha.
• Uba: Basagran 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0 l/ha.

Basagran’i ei ole lubatud segada kõrreliste umbrohtude tõrjeks mõeldud preparaatidega. Teiste preparaatidega võib 7 päeva pärast pritsida. Kõrrelistest umbrohtudest on oal ja hernel lubatud kasutada tooteid Leopard, Agil 100 EC/Zetrola ja Targa Super.

Hernel saab kasutada edukalt ka Nufarm MCPA 750’d, miinuseks on muidugi see, et ta ei tõrju kesalille, mis sageli koristamisel on probleemiks. Mitte kasutada oal, kuna uba ei talu üldse MCPA’d! Hernel on kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kasutades 3.-6. lehe faasis. Soovitame kasutada väiksemat lubatud kulunormi, kuna hernes tõmbub maksimum normi juures üsna kõveraks ja võib tekkida kasvuseisak, isegi kuni kaks nädalat. Nufarm MCPA 750 on hästi segatav Stomp SC´ga.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI 
Agronoom
kevili logo