Kliimamuutuste mõju taliteraviljakasvatuses (talinisu, talioder ja rukis).


helelaiksus talinisul 06.04.21Kõrreliste helelaiksuse eoskogumikud talinisu lehtedelKoostöös Tartumaa Põllumeeste Liiduga korraldasime veebruarist kuni aprillini infopäevi Zoomi keskkonnas.
Teema,  „Kliimamuutuste mõju taliteraviljakasvatuses (talinisu, talioder ja rukis)“.

Teemad:
• Uuemad trendid taliteraviljakasvatuses (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne);
• Külviaja mõju taimede talvitumisele, väetamise põhimõtted nii sügisel kui kevadel;
• Taimekaitse lahendused muutuvas maailmas (puhtimine, uued probleemsed haigused ning kahjurid ning nende tõrje, umbrohutõrje, kasvureguleerimine);
• Teraviljade saagikuse ja kvaliteedi tõstmine ja millised tegurid alandavad saagi kvaliteeti.

IMG 7247 MediumTalioder, Tartumaal, kevad 2022.a. (foto: Kadri Leetberg).     Presentatsioonid:

     Väetamise põhimõtted, lupjamine
     Vahekultuurid, külviaeg, külvisenorm
     TaimekaitseTiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI agronoom
kevili logo MAK logo