Talirapsi kevadine kasvureguleerimine


Eelmise nädala soojus pani lõpuks ka Põhja-Eesti taimed kasvama. Lõuna Eestis on olukord, aga hoopis teine. Praegu võib julgelt öelda, et nädal kuni poolteist on taimede kasv Lõuna-Eestis eespool. Arusaadavalt kiputakse põllul tegema taimekaitsetöid. Taliraps on varsunud soojemates piirkondades selliste ilmadega üsna hoogsalt. Siiski paneme südamele, et ööd on veel külmad ning kohati ka miinuskraadid. Seega taimekaitsetöid ei ole mõistlik sellistes oludes teha. Praegu peaks laskma rahulikult selle perioodi mööda. Nädala teisel poolel lubab öökülmavabasid öid. Jahedate öödega ei kasva ka taimed nii kiiresti, et ei kannataks mõned päevad oodata.

taliraps 2020 kevad LargeTaliraps Viljandimaal, 2020.a. kevadKuna taliraps kasvab kiiresti ning tema suur toiteainetevajadus on ilmselt kõigile teada, võib päeval, kui temperatuurid on 7-8 °C (min 5-6 °C) kasutada erinevaid leheväetisi. Võtmeelementideks on rapsil kindlasti peale põhielementide (N, P, K) väävel, magneesium, mangaan ja boor. Lisaks vajab raps vaske 50-100 g/ha, tsinki 200-400g/ha ja molübdeeni 10-15g/ha. Võib kasutada spetsiaalselt rapsile mõeldud kompleksmikroväetisi üldise toiteelementide vajaduse katmiseks. Konkreetse toiteainepuuduse puhul kasutage eraldi elementidena leheväetisi. Ära ei tohi unustada, et äsja lubjatud põldudel on boori vajadus suurem. Seega arvestage lisa liiter juurde st 150 g/ha boori lisaks tavakasutusnormile. Kasvuaegselt on boori vajadus talirapsil 400-500 (600) g/ha. Jälgige taimede varustatavust toiteainetega leheanalüüside abil. Kevade esimesed väetamised tehakse lähtuvalt sügisese hilise leheanalüüside tulemuste järgi ja järgmised kevadise leheanalüüsi järgi.

Kas ja miks teha talirapsil kasvureguleerimist?

Kasvureguleerimise eesmärk on taime kõrguskasvu peavõrse kasvuosas pidurdada ja suruda külgvõrseid tugevamini arenema. Sellisel moel kasvanud taimedel on ühtlasem õitsemine ja ka koristusperioodil on lihtsam ajastada koristust ja koristada, sest külgvõrsed on arenenud peavõrsega samal ajal ja valmimine ühtlane ja saagi kvaliteet parem.

taliraps võrsunud LargeTalirapsil on külgvõrsed jõuliselt arenenud, 2020.a.Kasvuregulaatorite kasutamine kevadel sõltub muidugi ka suuresti ilmast. Mõnel aastal ei tule suurt vahet ja raps valmib ühtlaselt ning hilisvõrseid ei teki ka ilma kasvuregulaatorita, teisel aastal aga võib olla probleeme. Tänane jahe ilm ei pane nii suure kiirusega rapsi peavõrset kasvama ja soosib külgvõrsete arengut. Seega otsene vajadus kasvureguleerimiseks 30-45 cm kõrgetel taimedel hetkel puudub. Kindlasti pole soovitav kevadel reguleerida kääbus- ja poolkääbussorte. Samuti on näha, et liinisordid on kasvus tagapool ja kohati aeglasema kasvuga. Põhja-Eestis pole täna enamus taimedest kasvu reguleerimiseks sobilikus kasvufaasiski.

Rapsil külm 26.04.20Öökülm Lõuna-Eestis, 26.04.2020.a.Kui ilm läheb soojemaks, tuleb teatud kohtades kasvu reguleerimine peavõrse kasvukiiruse allasurumise osas esile. Igaüks peab selle otsuse ise vastu võtma, kas reguleerida taime kasvu või mitte. Eelkõige peaksid kasvureguleerimise peale mõtlema need, kellel on taliraps mingil põhjusel hõredaks jäänud. Kas on olnud liiga hiline külv või on talvekahjustused osaliselt taimi hävitanud. Kasvureguleerimisega surute taime laiemaks ja tühjad kohal põllul täituvad külgvõrsetega, mitte umbrohuga.


Millega ja millal talirapsi kasvu reguleerida?

Majanduslikult kõige soodsam lahendus kasutada tuntud tooteid nagu Folicur ja Orius 250 EW. Mõlemad tooted sisaldavad ühte toimeainet (tebukonasool 250 g/l) ja reguleerivad hästi taime kasvu, soodustades külgvõrsete arengut ja ühtlustades õitsemist. Folicur´i on lubatud kasutada nii rapsidel kui rüpsidel, Orius 250 EW-d ainult rapsidel. Parim kasutamiseaeg on kui raps on 30 - 50 cm kõrge. Folicur-i registreeritud kulunorm 1,0 l/ha, Orius 250 EW-l 0,75-1,0 l/ha. Taimedel mis on 30 cm kõrgused võib julgelt kasutada kulunormi 0,75 l/ha.

Juventus 90 (toimeaine: metkonasool 90 g/l) kasvuregulaator kevadel fomoosi tõrjeks. Kasutada alates kahest nähtavast sõlmevahest kuni 9 nähtava sõlmevaheni, kasvufaasis 32 – 39, kulunorm 0,5-0,8 l/ha. Toodet võib kasutada ka suvirapsil.

Tilmor (toimeained: tebukonasool 160 g/l, protiokonasool 80 g/l) on soovitatav kasutada neil, kes sügisel talirapsile fungitsiidi/kasvureguleerimist ei teinud või kui raps on külvikorras sagedamini kui 4 aastat. Või kui taliraps on nakatunud fomoosi või teistesse haigustesse, mis võivad mõjutada saagikust. Tilmori võib kasutada nii rapsidel kui rüpsidel. Kulunorm kasvureguleerimiseks on 1,0 l/ha, haiguste tõrjeks kulunorm 0,8-1,2 l/ha. Kevadel pritsitakse Tilmor’i kasvuregulaatorina, kui rapsi või rüpsi taimed on ca 30-50 cm kõrgused (BBCH 39-55). Toote kasutamisel tuleb arvestada, et alla +12 ºC õhutemperatuuri korral võib kasvureguleerimine olla küll väga efektiivne, kuid haigusetõrje efektiivsus võib jääda madalaks, seega ainult kasvureguleerimise eesmärgil kasutades võib temperatuur olla madalam.

Nõudlikumale kasvatajale on turul rapsi kasvuregulaatorid Toperx 375 SC ja Caryx.
Taliraps Lääne Virumaa 22.04.20 LargeTaliraps Lääne-Virumaa 22.04.2020.a.Toprex 375 SC (toimeained: difenokonasool 250 g/ha, paklobutrasool 125 g/ha) on fungitsiid- kasvuregulaator, kevadisel kasutamisel pidurdab rapsi varre kasvu, tugevdab vart ja muudab taime lamandumiskindlamaks, sellega seoses on ühtlasem õitsemine ja valmimine ning ka saagipotentsiaal on kõrgem. Toprex 375 SC on väga hea mõjuga fomoosi, tõusmepõletiku ja kuivlaiksuse vastu ning hea mõjuga tsülindrosporioosi tõrjel, kuna sisaldab teise toimeainena fungitsiidi. Parim kasutusaeg on varsumise alguses, seega mida varem kasutate varsumise ajal seda tugevama efekti saate, kulunorm 0,5 l/ha. Lubatud kasutada vaid talirapsil.

Caryx sisaldab samuti kahte toimeainet (mepikvaatkloriid 210 g/ha ja metkonasool 30 g/ha), mõlemad mõjutavad taime kasvu, lisaks mõju fomoosi vastu. Varakevadine kasutamine vähendab taime kõrgust ja vegetatiivset massi, kahandades lamandumise võimalust kiire kasvu korral. Tugev lamandumine muudab koristamise keeruliseks, tulemuseks on sageli saagikadu. Caryx’i võib kasutada kevadel alates neljast lehest kuni õiepungade moodustumiseni, kulunorm 0,7-1,4 l/ha. Toodet võib kasutada ka suvirapsil.

Nii Toprex 375 SC, kui Caryx’i kasutamisel on täheldatud, et kultuur muutub tumeroheliseks. See on seletatav sellega, et tooted mõjutavad taime juurestikku, mille tulemusel paraneb toitainete omastamine, samuti soodustab taimede fotosünteesi, mille tulemusena taim on tervem ja tugevam ning ebasoodsad tingimused elab paremini üle.

Mida jälgida paagisegude tegemisel?

Kuna paagisegude tegemine on jällegi aktuaalne on mõistlik olulised nüansid meelde tuletada.
 • Folicur, Orius 250 EW, Juventus 90, Tilmor, Toprex 375 SC ja Caryx on segatavad herbitsiidide (Agil 100 EC, Targa Super, Lontrel 72 SG, Clamox, jt) insektitsiididega (Karate Zeon, Proteus OD, Biscaya, Fastac 50, Decis Mega jt) ja vedelväetistega, kahtluse korral tehke proovisegamine väiksemasse nõusse arvestades samu konsentratsioone, mida kasutate pritsimisel.
 • Agil 100 EC/Zetrola ei ole lubatud segada umbrohutõrjevahenditega, aga julgelt võib kasutada segus mitmesuguste fungitsiidide, insektitsiididega ja leheväetistega. Booriga segades, mitte kasutada üle 1,0 l/ha boori.
 • Folicur/Orius 250 EC valatakse pritsipaaki viimasena.
 • Paagisegus tuleb Toprex 375 SC alati esimesena pritsipaaki valada.
 • Caryx’i kasutamisel peab olema vee kogus vähemalt 150 l/ha.
 • Paagisegude tegemisel on üks tähtsamaid vee temperatuur ja vee karedus (pH).
 • Vee karedus (ehk Ca ja Mg soolade sisaldus vees) on oluline vee kvaliteedi kriteerium. Vee kareduse määravad Ca ja Mg katioonid (Ca2+ ja Mg2+). Peale nende tekitavad karedust ka teised polüvalentsed katioonid nagu Fe, Mn, Ba, Sr, Zn.
 • Veepehmendajad on ained, mis reageerivad Ca ja Mg sooladega, seega on soovitav kasutada kareda vee puhul nt pH Power või teisi samalaadseid tooteid. Eelnevalt tuleb muidugi vee kvaliteet kindlaks teha.
 • PH- regulaatorid tuleb alati esimesena pritsipaaki lisada, enne kui teised komponendid paagisegule lisatakse.
 • Eriti soovitatav on vahendit kasutada putukatõrje, glüfosaatide ja kasvuregulaatorite kasutamisel.
 • Kui kasutate insektitsiide ja kui vee pH on 7 või rohkem, väheneb märgatavalt toote toime.
 • Boori kasutamine tõstab vee pH-d üle 8, segus insektitsiidiga on katsed näidanud kuni 50% toime vähenemist 2 tunni jooksul. Kulunorm pH Power 40-100 ml (vastavalt vee karedusele) 100 l pritsimisvee kohta. Esmalt lisage insektitsiid ning hiljem boor – nii jäävad toimeained aktiivseks ja saavutate parima tulemuse, samuti imendub sel juhul rohkem boori läbi lehe. Kui on lisatud paagisegusse fungitsiid töötab ka see sel juhul täisvõimsusel.
 • Kasutatava vee temperatuur – see peaks olema kõrgem, kui +8°C. Selle probleemi lahenduseks on vaja vett pumbata vahemahutitesse, kus see soojeneb – puurkaevu vesi on külm, looduslikes veekogudes on samuti vesi praegu väga jahe, seega tuleb olla ettevaatlik.
 • Kui paagisegusse pannakse erinevaid tooteid, mida pole varem kasutatud, on väga soovituslik valmistada nn. proovisegu.
 • Paagisegude sobivuse kontrollimiseks külastage veebilehte: www.tankmix.com.
 • Üks sagedane põhjus, miks tooted ei lahustu on madal hoiutemperatuur. Enamike toodete hoiustamise temperatuur peab olema minimaalselt +8 °C (kehtib ka aminohapete kohta).
 • Tavaliselt on toote märgistusele kirjutatud, milliste ühenditega konkreetset toodet ei soovitata segada, lugege etiketti enne toote kasutamist ja paagisegu tegemist.
 • Juhul kui on tekkinud paagisegus mingid ühendid, mis ummistavad pihusteid, siis proovige kasutada veepehmendajaid. Kui oligi probleem liiga kõrges pH-s ja ühendid lahustuvad, õnnestub teil oma tööd jätkata. On olnud olukordi, kus pritsimisvee pH on viidud liiga madalale, siis sel juhul võib olla abiks sooda lisamine.


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI
agronoom
kevili logo