Herne ja oa umbrohutõrje

Tänaseks on enamusel herne ja põldoa külvid maha saadud. Kuna kultuurid pole veel suures osas tärganud, saame kasutada mullaherbitsiide. Mullaherbitsiidid töötavad efektiivselt piisava mullaniiskuse juures, lisaks on on soovitav lisada mullamärgajat Periterra 0,1 l/100 l vee kohta. Mullapreparaate pole soovitav kasutada kui orgaanilise aine sisaldus mullas on üle 10%.
Väga levinud on enne kultuuri tärkamist Fenix-i ja Stomp CS kasutamine. Siinkohal tahaksingi meelde tuletada, et need pole ainukesed tooted, mida saab enne kultuuri tärkamist kasutada.

herne umbrohutõrje LargeBoxer 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on samuti lubatud kasutada hernel ja põldoal tärkamiseelselt. Ilmselt on paljudele see toode tuttav eelkõige teraviljade sügisese umbrohutõrjevahendina, millega saab edukalt tõrjuda murunurmikat jt umbrohtusid.

Hernele ja põldoale soovitav paagisegu enne kultuuri tärkamist on:

2,0 l/ha Boxer 800 EC + l,35 l/ha Stomp CS’ga, sellega suurendame mõju põld-litterheinale, põld-lõosilmale, raudnõgesele, põldkannikesele, kukemagunale, põld-piimohakale, kõrvikutele. Registreeritud kulunorm on 4,0 l/ha, kuid segudes saame vähendada kulunorme.

Enamlevinud tooted põldoale ja hernele:


Põldoale
• Enne tärkamist: Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, Fenix 3,0 l/ha, Boxer 800 EC 4,0 l/ha, Sharpen 33 EC 1,4-2,0 l/ha.
• Pärast tärkamist: Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, Basagran 480 2,0-3,0 l/ha

Hernele:
• Enne tärkamist: Stomp CS 1,0-2,2 l/ha, Fenix 3,0 l/ha, Boxer 800 EC 4,0 l/ha, Sharpen 33 EC 1,4-3,0 l/ha.
• Pärast tärkamist: Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, Basagran 480 2,0 l/ha, Benta 480 SL 1,0 l/ha, MCPA 750 0,7-0,9 l/ha, Butoxone 4,5 l/ha

Umbrohtude efektiivsustabel

Tooteid saab vastavalt soovitud umbrohutõrjespektrile omavahel kombineerida, Siinkohal toon ära erinevate toodete põhilise umbrohuspektri tabeli ( LINK ).
NB! Tõrjespekter kajastab enamuses etiketil olevat ingot, kui vajad konkreetse umbrohu kohta lisateavet küsi lisainfot.

Millal tooteid kasutada ja mida jälgida?


Stomp SC (pendimetaliin 455 g/l) saab kasutada põldoal ja hernel preparaati nii tärkamiseelselt kui järgselt. Eelkõige toimib paremini mullaherbitsiidina tärkamiseelselt. Stomp SC’i võib kasutada mõlemal kultuuril kuni 3 lehe faasini, hilisemal kasutamisel võib see kultuuri kahjustada. Oluline on jälgida umbrohtude kasvufaasi.

Fenix (aklonifeen 600 g/l) kasutamisel tuleb kindlasti arvestada, et nt Fenix’i 1,0 l/ha norm ei pruugi kesalille suure arvukuse korral olla piisav. Fenix-I kasutamine on lubatud nii põldoal kui hernel ainult enne kultuuri tärkamist.

põlduba 1 LargeBasagran 480 (bentasoon 480 g/l  võib kasutada ainult tärganud umbrohu tõrjeks, kuna ta on kontaktne ja mullakaudne mõju umbrohtudele puudub. Samuti ei tohiks ära ehmatada, et mõju umbrohtudele avaldub suhteliselt aeglaselt. Ei ole soovitav lisada märgajat. Basagran 480 ei ole lubatud segada kõrreliste umbrohtude tõrjeks mõeldud preparaatidega. Teiste preparaatidega võib 7 päeva pärast pritsida. Basagran’i kasutatakse hernel, kui see on 3-8 cm kõrgune ja põldoal 2. pärislehe faasis.

Segamine tärkamisjärgselt:
Hernes: Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-2,0 l/ha.
Põlduba: Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0 l/ha.

Benta 480 SL (bentasoon 480 g/l), lubatud ainult hernele, pritsida umbrohtude idulehtede faasis. Jaotatud pritsimise korral 0.4 l/ha+0,5 l/ha, intervall 7-10 päeva. Erinevalt Basagran 480 on Benta 480 SL vesilahus, millele tuleb kasutamisel lisada märgaja. Kuna registreeritud kulunormid on madalad jälgi, et pritsimisaegne öine õhutemperatuur ei langeks alla 7-8°C. Mitte pritsida vihma ajal ega ka siis, kui umbrohi on kastemärg. Pilves ja külm ilm vähendab Benta 480 SL mõju. Mitte pritsida öökülma ohu korral.

N21 Hernel teine leht avanenud faas 12 kevad 2015 LargeMCPA 750 (MCPA 750 g/l) miinuseks on muidugi see, et ta ei tõrju kesalille, mis sageli koristamisel on probleemiks. Mitte kasutada oal, kuna uba ei talu üldse MCPA’d! Hernel on kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kasutades 3.-6. lehe faasis. Soovitame kasutada väiksemat lubatud kulunormi, kuna hernes tõmbub maksimum normi juures üsna kõveraks ja võib tekkida kasvuseisak, isegi kuni kaks nädalat. MCPA on hästi segatav nii Stomp SC kui Butoxone’ga (MCPB), seega vajadusel saate laiendada umbrohtude tõrjespektrit.

Butoxone (MCPB  400 g/l) kulunorm on 4,5 l/ha, kasutatakse hernel 3.-6. lehe faasis ainult kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

Kõrreliste umbrohtude tõrjeks on põldoal ja hernel lubatud kasutada tooteid Leopard 1,0-2,5 l/ha, Agil 100 EC/Zetrola 0,5-1,5 l/ha ja Targa Super 0,75-2,0 l/ha.

Tiiu Annuk
Põllumeest ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo