KEVILI Põllujalutus Pildis 5 osa.

Sisu:
• Taliteraviljade kasvureguleerimine ja haiguste tõrje.
• Taliteraviljades umbrohutõrje.
• Herne/oa kärsaka seire.
• Suviviljade pealtväetamine.

Vaata KEVILI Põllujalutus Pildis nr 5. siit: (LINK)

Üksikutel talirukki ja taliodra põldudel on Lõuna-Eestis ohteotsad väljas (kuni 1 cm). Sellistele põldudele ei saa enam kasvuregulaatorit kasutada. Vastasel korral jääb pea viljatuppe kinni ja sellega põhjustate saagi ja kvaliteedi kao. Need kaks kultuuri on hetkel väga olulise tähelepanu all, sest siin on kasv väga kiire! Mõelge läbi, mida on vaja teha!

Talinisudes jälgige kasvureguleerimise vajadust. Jälgige, mis sordiga on tegemist, mis on N tase, milline on taimiku tihedus. Niiskusolud on hetkel soodsad, mil toimub kõige kiirem kõrre pikkuskasv. Jälgige, et ei juhtuks 2017.a sarnaseid lamandumisi. Tuletage kasvõi 2017. aasta tööd/tegemised meelde!

Taimehaigusi väga massiliselt veel näha pole. Esimesed märgid soojematelt põldudelt on olemas. Märksõnadeks: jahukaste ja helelaiksus. Ennetav tõrje on kõige efektiivsem. Katsete ja kogemuste põhjal on parim esimene tõrje aeg selleks kõrsumise algus (BBCH 31-33). Kus on külvatud nisu-nisu järgi, siis seal tuleb arvestada helelaiksuse levikuga. Helelaiksuse peiteaeg (nakkus kuni haigusnähtude silmaga nägemine) on kuni 21 päeva.
ETKI monitooringu kaart, kus on eraldi kultuuride kaupa tulemused (LINK).

Taliteraviljades on kohati herbitsiidide toimimisega olnud probleeme (ka max normidega). Siin on põhjus liiga jahedal ajal tehtud tõrjega. Mitmes kohas on tehtud isegi 2 korda kevadist herbitsiidi (sügisel jäetud tegemata) ja herbitsiidide mõjud on nõrgad. Vajadus on isegi kolmanda korra järgi!

Kes hetkel plaanib veel taliviljades umbrohutõrjet teha, siis tuleb jälgida toote kasutuspiiranguid ja kasvufaase. Kõik tooted pole igal ajal lubatud. Banvel 4 S on lubatud võrsumise ajal. Tegemist on hormoonherbitsiidiga. Taliteraviljades seda enam kasutada ei saa! Ariane S, Elegant 2FD/Mustang, 2,4-D, MCPA, Tombo WG on lubatud kuni teise kõrresõlmeni (BBCH 32), mis on kaasa arvatud. Ja jälgige ka erinevate toodete järgnevust Axial 50 EC-le.

Viimastel päevadel enim küsitud küsimused:

1. Terpali ja Ceronega ei tohi herbitsiide, N ja S sisaldavaid leheväetisi segada!

2. Herne ja oa kärsakat tuleb jälgida päikesepaistelisel hetkel keset päeva, kui on soe. Tõrjuda saab ka vaid päeval ja kontaktse insektitsiidiga, mida on lubatud päeval kasutada.

3. Kasvufaaside tundmine on ülioluline, sest selle järgi toimetategi ju põllul. 
3.kõrresõlm Large• Kui võrsumissõlmest on esimene kõrresõlm liikunud kõrgemale vähemalt 1 cm, siis on tegemist esimese kõrresõlme faasiga (BBCH 31). Teise kõrresõlme faas (BBCH 32) on see, kui esimese ja teise kõrresõlme vahe on vähemalt 2 cm. Kolmas kõrresõlme faas (BBCH 33), kui teise ja kolmanda kõrresõlme vahe on vähemalt 2 cm. Siin pole oluline, et Te näete teravilja pead või näete ka teisi kõrresõlmi. Oluline on kõrresõlmede vahe.
• Segadust tekitab ka olukord, kui võrsumissõlme ja esimese kõrresõlme vahe on 7-9 cm, esimese ja teise kõrresõlme vahe on 1 cm. Siis on loetud seda juba 3. või 4. kõrresõlme faasiks (7-9cm on jagatud 2 cm). See pole oluline kõrresõlme faasides, kui pikk on alumiste sõlmede vahe, oluline on see, milline on ülemiste sõlmede vahe – kas on 2 cm täis ja on järgmine kõrresõlm või mitte!

4. Tekitab küsimusi, et hernel/oal pole mullaherbitsiid toiminud, sest umbrohud tärkavad. Mullaherbitsiid ei takista umbrohtude tärkamist. Kui tõrje on ajastatud ja tehtud ilusti, siis mullapinnale tõusnud umbrohutaimede leheääred hakkavad kolletuma ja need hukkuvad. Taim saab mullapinnale tõustes mullaherbitsiidiga kokku. Kes kasutasid turvasmuldadele ja orgaanilise aine rikkale mullale mullaherbitsiidi, siis seal on selle mõju nõrk.

5. Suviviljade herbitsiidiga peaks mõned päevad ootama. Alles läks soojaks ja umbrohutaimed tärkavad. Nädala keskel on juba võimalik töödega alustada, sest selleks hetkeks on enamik umbrohtudest tärganud.

6. Suviviljad on kohati kollased. Enamuses on põhjuseks liiga sügavale külv. Tegemist pole haigusega!

Tiiu Annuk & Mart Martis & Meelis Värnik
kevili logo