KEVILI ringkäik koduaias


Vaata videod siit (LINK)
Loe kahjustajate kohta lisainfot siit:

Õunapuu-õielõikaja (Anthonomus pomorum)

õunapuu õieleõkaja kahjustus LargeÕunapuu-õieleõikaja muneb õienuppu, koorunud tõuk toitub õienupus, süües selle seest tühjaks.Õiepungad ei puhke, värvuvad pruuniks ja kuivavad. Kui õiepungi on vähe, võib kahju olla märkimisväärne. Kui õisi on palju, siis erilist majanduslikku kahju ei põhjusta. Kahjustus on suurem siis kui õitsemine kestab pikka aega.
Tõrje. Tüvede puhastamine korbast, et vähendada noormardikate suviseid peitumisvõimalusi. Võraaluse pinnase ümberkaevamine ja varisenud lehtede riisumine ning põletamine talvituvate noormardikate hävitamiseks. Kevadel varahommikul puudelt tardes olevate mardikate maharaputamine ning hävitamine. Kevadel jõupaberist püünisvööde asetamine ümber tüve, et püüda üles ronivaid valmikuid. Pruuniks värvuvate õiepungade ära noppimine ja hävitamine enne kui sealt väljub noormardikas.

Õunapuu-võrgendikoi (Yponomeuta malinellus)

võrgendikoid LargeÕunapuu-võrgendikoi võrgendipesa, 2020.a.Röövikud söövad õunapuu lehti jättes alles vaid rood ja osa lehelabast. Pidevalt tõmmatakse pessa uusi lehti, mis mässitakse võrgendiga kokku, mistõttu tekib suur võrgendipesa. Selles võib märgata kiiresti sagivaid röövikuid. Aeg-ajalt esineb seda kahjurit massiliselt ning temale soodsal aastal (soe talv ja sellele järgnev varajane ja soe kevad) põhjustab viljapuude lehtedele olulist kahju. Kahjustusele järgneval aastal võib saagikus langeda. NB! toominga-võrgendikoi ei tule kunagi õunapuid ahistama.
Tõrje. Röövikutega võrgendipesade puudelt eemaldamine ja põletamine. Kõrgemal asetsevaid võrgendipesi võib maha uhtuda tugeva veejoaga. Feromoonpüüniste ülespaneku ajastamine isasputukate eksitamiseks ja liimilemeelitamiseks just liblikate paaritumise ajaks.  Pritsimine biopreparaadiga NeemAzal T/S kahjustuse alguses ning kordamine nädalase intervalliga. Hiljem kaitseb võrgend pritsimisvedeliku eest.

Õunamähkur (Cydia pomonella) 

Õunamähkuri róóvik ja kahjustus LargeÕunamähkuri róóvik ja kahjustus Liblikate lendlus algab juunis ja see kestab 4...5 nädalat. Munetakse peamiselt ühekaupa lehtede pealmisele küljele, puukoorele ja viljadele. Õunamähkuri röövik kahjustab vilju, närides neisse sügavad käigud seemnekambrini. Peamiselt kahjustatakse varaseid sorte. Halvasti hooldatud aias võivad olla kahjustatud kõik õunad. Suurem kahju on vanades aedades, uutes istanduses on kahju väike, sest siledakoorelistel tüvedel puuduvad talvitumisvõimalused.
Tõrje. Puutüvede ja okste puhastamine korbast, et vähendada vastsete talvitumisvõimalusi. Taimejäänuste ning umbrohu eemaldamine. Puude pritsimine liblikate lendluse ajal repellentsete taimeekstraktidega (soolikarohi, puju, koirohi). Püünisvööde (kuni 15 sm laiused jõupaberi ribad) asetamine ümber õunapuu tüvede, et püüda röövikuid, kes maapinnalt suunduvad puu tüvele ja võrasse talvituma. Sügisel püünisvööde mahavõtmine ja põletamine. Feromoonpüüniste abil liblikate arvukuse prognoos, tõrjekriteerium on 5 õunamähkuri liblikat püünise kohta nädala jooksul. Ussitanud õunte maharaputamine ning kohene ärakorjamine, et röövikud ei jääks aeda talvituma.Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo