Sügisene umbrohutõrje taliteraviljades

Kätte on jõudnud september ja kuigi alustati taliteraviljade külvidega juba augustis on peamine külviaeg veel ees. Seega on jällegi hea meelde tuletada, milliseid tooteid teraviljadel umbrohutõrjeks kasutada.

kui umbrohtõrje jääb sügisel tegemata LargeKui umbrohutõrje jääb sügisel tegemata, kevadine pilt.Talvituvad umbrohud on igal juhul kevadel esimeseks probleemiks, kuna tavaliselt on varakevadel ilm jahe, esinevad öökülmad ning õigeaegseks umbrohutõrjeks on raske aega leida. Lisaks hakkavad pika sügise korral umbrohud tugevalt konkureerima kultuuriga, kasutades nii valgust kui toiteaineid. Samuti loob tihe taimik soodsa mikrokliima taimehaigustele. Sügisese umbrohutõrje suureks eeliseks on kevadel lisaaja võitmine, kuna siis ei ole vaja umbrohutõrjega kiirustada

oa varis LargePõldoa varis teraviljapõllul.Suureks probleemiks võib osutuda nii talirapsi kui herne varis. Liblikõieliste nagu herne ja oa varist  on kõige lihtsam tõrjuda kui peale koristamist teha kõrrekoorimine, nii saad taimed kasvama juba enne külvi.  Meeles tuleb pidada, et liblikõieliste tõrjeks enamasti ei sobi mulla toimega  tooted, vajadusel kasutada sulfuroone nt Buster. Kaheidulehelistest umbrohtudest talvitvad näiteks vesihein, kesalill, rukkilill, harilik hiirekõrv, põldmailane, põldkannike jt. Kõrrelistest on probleemsed talvituvad umbrohud rukki-kastehein, harilik kastehein ja murunurmikas. Lisaks on odra varis talinisu põllus probleem, eriti veel kui on tegemist taliodraga, mis tõenäoliselt talvitub ka külma talve korral. Meeles tuleb ka seda, et taliodra seest rukki ega nisu varist pole mitte millegagi tõrjuda.

rapsi varis võib olla suur probleem LargeRapsi varis võib olla suur probleem.Sügisel saab kasutada teraviljadel nii kontakti kaudu toimivaid, kui mulla mõjuga tooteid. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimega ning sügisel kasutades on nende eeliseks, et kevadel ei pruugi olla üldse vajadust uuesti umbrohutõrjet teha. Kõikide mulla kaudu toimivate herbitsiidide toimet suurendab mulla niiskus. Oluline on, et pinnas oleks võimalikult hästi ettevalmistatud, kuna suured mullakamakad võivad takistada preparaatide mõju. Samuti kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidide efektiivsus mõnevõrra väiksem.

Väga oluline on teada, et kes kasvatasid Clearfieldi rapsi, siis selle varise tõrjele ei mõju traditsioonilised enamkasutatavad sulfuroon-tüüpi preparaadid nagu Trimmer 500 WG, TBM 75 WG, Calibre 50 SX.  Sügisel ei ole lubatud kasutada hormoonherbitsiide nagu 2,4 D Nufarm, Estet 600 EC ja MCPA, tulemuseks on hõredad külvid ning saagikuse vähenemine.

Kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrje taliviljades


Väga oluline on tõrjuda tavituvaid umbrohtusid just sügisel, kuna kevadeks kasvavad nad sageli kas nii suureks, et efektiivsus jääb nende tõrjel nõrgaks või polegi sobivat toodet, kuna taimik on pritsimise ajal liiga suur. Kõikidele mulla toimega toodetele võib lisada efektiivsuse suurendamiseks ja mõju pikendamiseks mullamärgajat nt Periterra 0,2-0,4 l/ha

Sügisel saab kasutada nii murunurmika, rukki-kasteheina kui teiste kõrreliste vastu järgnevaid tooteid:

murunurmikas teraviljas LargeMurunurmikas teraviljas.Boxer 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on enamasti mulla mõjuga herbitsiid, kus toimeaine imendub juurte ja lehtede kaudu ning liigub kiiresti kasvukuhikutesse. Kõiki taliteravilju võib pritsida nii enne kui pärast taliviljade tärkamist, kuni võrsumise alguseni. Kõrrelistest on väga hea mõjuga mitmetele olulistele kõrrelistele (murunurmikas, rukki-kastehein) ning kaheidulehelistele umbrohtudele (roomav marar ehk virn, vesihein). Soolotootena Boxer 800 EC kulunorm 3,0 l/ha.

Murunurmika ja rukki-kasteheina tõrjumiseks piisab ka kulunormist 2,0 l/ha, kuid sel juhul tuleb kaheiduleheliste umbrohtude mõju suurendamiseks kasutada paagisegu: 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 0,1-0,2 l/ha Legacy 500 SC.

Ku segate Boxer 800 EC nt Buster-ga, peavad umbrohud olema vähemalt idulehtede faasis, et saavutada mõlema toote efektiivne mõju. Sobiv segu: 2,0 l/ha Boxer 800 EC + 15 g/ha Buster.


rapsi varis on tõrjutud LargeRapsi varis jt umbrohud on tõrjutud ja hakkavad hääbuma.Flight Forte (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l) mõju mulla kui lehtede kaudu. Parim tõrje varajasel pritsimisel piisava mullaniiskusega. Teravilja lehtedele võivad ajutiselt ilmuda valged laigud, mis kaovad mõne nädala möödudes ja ei oma negatiivset mõju kultuurile ja saagile. Tõrjub nii kaheidulehelisi kui kõrrelisi umbrohtusid. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Ei ole piisava toimega kõrge orgaanikaga muldadel ja suure põhumassiga pindadel. Umbrohtude tõrjeks rukkil, talinisul ja -odral. Kulunorm 1,5-2,5 l/ha, kultuuri 1-3 lehe faasis. Murunurmika probleemi korral tuleb kasutada vähemalt normi 2,5 l/ha.

teravili esimese lehe faasis LargeTeravili 1. lehe faasis, sobiv aeg mullatoimeliste toodetega pritsidaLegacy Pro (diflufenikaan 40 g/l, pendimetaliin 300 g/l, kloortoluroon 250 g/l) on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Parem ja kiirem mõju on Legacy Pro kasutamine enne või pärast umbrohtude idanemist, või kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kõrge õhuniiskus ja –temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Mõju umbrohtudele püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat. Umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Kasutusaeg 1-3 lehe faasis, kulunorm 2,0 l/ha.

Komplet toimib tõhusalt kaua aega (diflufenikaan 280 g/l kuni 6 kuud, flufenatseet 280 g/l kuni 3 kuud) ning hävitab ka need umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude tärkamise või idulehtede moodustumise ajal. Komplet-i kasutatakse varsti pärast kultuuri tärkamist kuni kolme pärislehe staadiumini. Arvestama peab, et kui umbrohi kasvab liiga suureks, siis seda halvemini preparaat toimib ning mõju võib jääda mittepiisavaks. Komplet on rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Murunurmika probleemi korral võib toote efektiivsus nõrgaks jääda.

Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Kulunorm 0,4-0,5 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.

Talinisu odra varis nakatunud vòrklaiksusesse 20.09.18 LargeTalinisus odra varis.Attribut on kasutamiseks eelkõige orasheina või rukki-kasteheina probleemi lahendamiseks talinisus, rukkis või tritikales, samuti tõrjub Attribut edukalt ka odravarise. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4 - 5 pärislehte. Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni. Lisaks kõrrelistele on Attribut-il mõju ka ristõielistele umbrohtudele, seega saab ka rapsi varise sellega kontrolli alla. Preparaadi mõju suurendamiseks lisage kindlasti märgajat. Kulunorm 60-100 g/ha. Odravarise tõrjel ei soovita kasutada normi alla 80 g/ha, kindlasti võiks lisada topeltkoguse märgajat või kasutada supermärgajaid. Attribut tõrjub ka lusteid, kuid murunurmikale võib efektiivsus nõrgaks jääda.

Mateno Duo UUS! (aklonifeen 500 g/l, diflufenikaan 100 g/l). Kasutatakse sügisel kultuuri tärkamise algusest kuni kaks esimest lehte on välja arenenud, kolmas leht kasvanud poole taime pikkuseni. Eesmärk tõrjuda sügisel tärkavaid umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva herbitsiidiga. Väga hea efektiivsusus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina. Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun. Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill. Seega, murunurmikale võib jääda mõju nõrgaks, suure probleemi korral valida kas Boxer 800 EC, Legacy Pro või Flight Forte. Mateno Duo kulunorm 0,35 l/ha. Efektiivsuse tõstmiseks, eriti kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisust või talitritikalest võib Mateno Duo segada näiteks Boxer 500 EC´iga. Talirukki ja taliodra puhul ei tohi Mateno Duo´t segada herbitsiidiga Boxer 500 EC.

Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje taliviljades

teravili 1 lehe faasis LargeLegacy 500 SC on nii kontaktne kui mulla kaudu toimiv (kuni 8 nädalat) herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks taliviljadel. Võib kasutada kohe peale külvi kuni esimese kõrresõlme ilmumiseni, kulunorm 0,06-0,25 l/ha. Parimad tulemused saadakse toote kasutamisel tärkamiseelse või varase tärkamisjärgse pritsimisega. Eeliseks on see, et ei pea ootama kuni umbrohi tärkab. Sügisel on alati risk, et kui oodata, võivad vihmad põllule saamise suhteliselt võimatuks muuta. Juhul kui, olete kindel, et jõuate peale külvi ära pritsida, enne kui teravili tärkab võib kasutada normi 0,1 l/ha. Üldiselt soovitame alates külvist kuni kahe lehe faasini kasutada normi 0,15 l/ha.

Hilisemal pritsimisel, kui umbrohul 3-4 pärislehte tuleks normi tõsta 0,2-0,25 l/ha, mis aga teeb kulu suuremaks või teha paagisegu teiste herbitsiididega. Segus kontaktse toimega herbitsiidiga saate pika mulla mõju ning koheselt tõrjuda tärganud umbrohtusid, mis muid võivad Legacy 500 SC madalama kulunormi juures jääda vähemefektiivseks. Sobiv segu: Legacy 500 SC 0,1-0,15 l/ha + 15-18 g/ha Trimmer 500 WG, lisada märgaja.

Kuna Legacy ei tõrju kõrrelisi umbrohtusid saab murunurmika ja rukki kasteheina tõsise probleemi korral kasutada koos Boxer 800 EC. Sageli piisab, kui põllul Legacy 500 SC kasutades välimisele ringile lisada Boxer 800 EC, kuna murunurmikas asustab eelkõige seda ala. Sobiv segu: Boxer 800 EC 2,0 l/ha+ Legacy 500 SC 0,1-0,2 l/ha.

Buster
(metüültribenuroon 750 g/kg) kasutatakse alates taliteraviljade esimese lehe välja arenemisest. Buster on kaheiduleheliste umbrohtude ja põldohaka tõrjeks kasutatav herbitsiid. Tõrjub kesalille, iminõgest, kõrvikuid, vesiheina, põld-piimohakat, põldohakat, rapsi varist jt kaheidulehelisi umbrohtusid. Roomava madara ehk virna tõrjeks lisada Legacy 500 SC 0,1-0,2 l/ha. Soolotootena  Buster, kulunorm 20 g/ha

Talinisu riskik probleemiks saaremaa LargeTalinisus võib ka ristik probleemiks saada.Trimmer 500 WG (metüültribenuroon 500 g/kg) kasutatakse alates taliteraviljade 2 lehe faasist. Umbrohi hävib sõltuvalt kasvutingimustest 2-4 nädala jooksul peale pritsimist. Soojades ja niisketes ilmatingimustes on mõju parim. Vähem tundlikud umbrohud otseselt ei hävi, kuid nende kasv aeglustub tunduvalt. Kõige kergemini on umbrohud tõrjutavad siis, kui nad on aktiivselt kasvavad ning 2-4 lehe faasis. Suuremate umbrohtude hävitamiseks on vaja suuremaid herbitsiidi koguseid ning sel juhul hävivad ainult Trimmer 500 WG -le tundlikud umbrohud. Sobib nii herne, talirapsi varise, kui peamiste talvituvate umbrohtude tõrjumiseks. Kõige efektiivsem on tõrje siis, kui herne varis on 3-5 cm, hilisemal tõrjel, kui hernes on suurem, tuleb kasutada suuremaid kulunorme. Kulunorm, 15-22,5 g/ha Trimmer 500 WG + märgaja nt Lignum 0,1-0,2 l/ha. Segus Legacy 500 SC võib kasutada väiksemat lubatud kulunormi (15 g/ha), kuna üks toode täiendab teineteist. Mullaherbitsiidiga koos kasutades on soovitav kasutada mullamärgajat.

TBM 75 WG (metüültribenuroon 750 g/kg), lubatud kasutada taliteraviljadel alates esimese lehe välja arenemisest, umbrohtudel 2-4 lehte. TBM 75 WG on sama toimeainega, kui Trimmer 500 WG, kuid toimeaine sisaldus suurem, registreeritud kulunorm 20 g/ha.

konkurent kultuurile LargeSuur umbrohi on konkurent kultuurile.Calibre 50 SX (metüültiofeensulfuroon 333g/kg, metüültribenuroon 167 g/kg) kasutatakse teraviljade 2 lehe faasist. Umbrohtude kasv aeglustub paar tundi peale pritsimist. Kloroos, taimede surm ja teised nähtavad muutused ilmnevad järk-järgult ühe kuni kolme nädala pärast. Ajutine öökülm ei mõjuta Calibre 50 SX tõhusust, kuid selle mõju peatub mitmeks päevaks. Kui roomav madar ehk virn on domineerivaks umbrohuks, tuleks Calibre 50 SX segada nt Galistop 200-ga. Kulunorm 22,5-30,0 g/ha.

Kuna Trimmer 500 WG TBM 75 WG Calibre 50 SX kasutamisel puudub mulla mõju tuleb kindlasti arvestada, et kevadine umbrohutõrje on igal juhul vajalik. Eeliseks aga see, et kevadel ei pea kiirustama umbrohutõrjega ning umbrohi ei konkureeri sügisel kultuuriga ega kasuta kultuuri eest valgust ja toiteaineid. Tihe taimik loob ka soodsamad tingimused taimehaiguste levikule, seega sügisel umbrohutõrjet tehes võitleme ühtlasi ka taimehaiguste vastu.


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, Agronoom
kevili logo