Taliteraviljade haigusetõrje ja leheväetamine


Taimekasvatushooaeg hakkab tasapisi ümber saama. Viimaste nädalate ilmad on olnud taimede kasvamiseks suurepärased. Samuti on ilm soosinud erinevate taimekaitsetööde tegemisi, nii tehakse talirapsil veel kasvureguleerimisi ning haigusetõrjet, samuti antakse boori ning mikroelemente vajadusel saab veel teha kasvuaegset umbrohutõrjet.

Naksurlane LargeNaksurlase kahjustus - kogu taim kolletub.Taliteraviljadel käib hoogaslt umbrohutõrje tegemine ning lehekaudne väetamine, ka esimesed fungitsiididega pritsimised on tehtud. Siinkohal ongi hea meelde tuletada millised tingimused soodustavad erinevate haiguste levikut ning millega võib neid vajadusel tõrjuda.


rootsi kärbes sügis 20192 LargeRootsi kärbse kahjustus - taime keskmine leht kolletub. Kindlasti tasub käia teraviljapõldudel seiramas rootsi kärbest, eelkõige tuleks jälgida neid põlde millel on teravili külvatud teravilja järgi.  Lisaks on tänavu ka palju näha naksurlase ehk rahvakeeli traatussi kahjustusi.  Viimase puhul näritakse terve taim mullapinnalt altpoolt läbi. Rootsi kärbse puhul närbub esmalt taime keskmine leht, teine leht on roheline. Suure kahjustuse korral muidugi hukkub terve taim.


Teraviljade sügisene fungitsiididega pritsimine


talioder 2020 sügis LargeTalioder, sügis 2020.a.Viimaste aastate head tavitumistingimused ning sortide talvekindlus on soodustanud taliodra kasvatamist. Sellega seoses on tõusnud sügiseste fungitsiidide kasutamine, kuna eelkõige talioder on sügisel teraviljadest haigustele kõige vastuvõtlikum. Talinisude puhul saab märavaks külviaeg ning oluline on ka sordi vastuvõtlikkus erinevatele haigustele. Sageli sõltub haigustekitajate hulk harimisviisist.

Kui taimejäänused on mulla pinnal (kõrdekülv, minimeeritud harimine) on haigustekitajatel soodsad nakatumis- ja talvitumis-võimalused. Probleemsemad taimehaigused minimeeritud harimisel on kõrreliste harilik juuremädanik (Cochliobolus sativus), kõrreliste juuremädanik (Gaemannumyces graminis), võrklaiksus odral (Pyrenophora teres), äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) ja DTR e nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis).

Üldjuhul hoiab puhitud seemnete külvamine esmase haiguse ära, eelkõige nende haiguste eest, mis saavad alguse seemne seest, pinnalt või mullast. Mida lopsakam on taimede kasv seda intensiivsemalt hakkavad erinevad haigused lööbima. Nii on taliotradel näha preagu peamiselt võrklaiksust.

Jahukaste taliodral sügis 2018.a. LargeSooja sügise korral võib talioder nakatuda jahukastesse, 2018.a.Kui teravili on haigustesse nakatunud juba sügisel, võiks kindlasti pritsimise teha, kuna sellega hoitakse ära taime nõrgestamine haiguste tõttu ning taimed peavad talvele paremini vastu. Praktika on näidanud, et pika sügise korral on olnud fungitsiididega pritsimisest abi, kui pikaks tänavu sügis kujuneb näitab aeg.

Sügisesel pritsimisel kasutatakse üldjuhul veerandnorme, kuna taimik on väike ja toimeainet pole palju vaja. Väikseid taimi, mis pole visuaalselt haigustesse nakatunud, võiks pritsida vahetult enne püsivate külmade tulekut, et toimeaine jääks taime sisse ja püsiks seal kevadeni. Samas, kui taimik on suurem ja haiguste foon kõrgem (teravili teravilja järel, taimejäänused mullapinnal jne), võib pritsida juba varem, eriti taliotra ning mitte oodata, eriti veel, kui haigus on nakatunud. Seega kui ilm lubab tuleks seda juba nüüd teha. Katsed on näidanud, et sügisel pritsitud taimik tuleb lume alt välja rohelisemana, seega terve ja tugevana.


Milliseid fungitsiide kasutada?

võrklaiksus taliodral harjuEsimesed võrklaiksuse tunnused taliodral, okt. 2020.a.Sügiseseks pritsimiseks sobivad väga paljud fungitsiidid, mis tõrjuvad erinevaid laiksusi ja juuremädanikke- fusarioose. Fungitsiidid, mis sisaldavad protiokonasooli on efektiivsed juuremädanike, pruunlaiksuse, lumiseene, silmlaiksuse jt vastu, näiteks on tooted Input, Input TripleSiltra Xpro. Samuti tebukonasool on toimeaine, mis mõjub efektiivselt juuremädanike, lumiseeni ja teiste haiguste vastu. Silmlaiksuse vastu tebukonasoolil siiski mõju pole. Efektiivne juuremädanike vastu on ka metkonasooli toimeaine, mida sisaldab preparaat Juventus 90 ja Artina EC. Juuremädanike, silmlaiksuse jt haiguste tõrjeks on veel efektiivne preparaat Capalo, Maracas. Suurepäraselt saab tõrjuda silmlaiksust, samas ka helelaiksust, boskaliidi sisaldavate toodetega, mis peaks olema koos epoksikonasooliga, näitena võiks tuua Viverda, kuna selles tootes on see kombinatsioon olemas. Väga head kombinatsioonid on ka asoolie ja strobide segud, mis on efektiivsed talvitumishaiguste vastu.

Tooteid on piisavalt ja eks igaüks peaks vaatama kõigepealt oma laojäägid üle, ehk leidub seal sobivaid tooteid, mida sügisel kasutada. Soovitame jälgida fungitsiidi valikul, et puhtimispreparaadis sisalduvad toimeained ei kattuks sügisel kasutatava fungitsiidi toimeainetega. Teatavasti ühe ja sama toimeaine kasutamisel suureneb oht resistentsuse tekkele ja seega mõju võib jääda loodetust kesisemaks.

Teraviljade toiteainetevajadusest


väävlipuudus Large 1 Large SmallVäävlipuudus teraviljal.Teraviljadele võib anda nii umbrohu- kui haigusetõrjega koos ka leheväetisi, eelkõige eesmärgiga tõsta taime talve- ja külmakindlust. Hea talvitumise eeldus on tugev taimik. Külvi alla antud kompleksväetis tagab tavaliselt põhitoiteelementide vajaduse. Mikroelementide vajadus oleneb suurel määral taime liigist ja nende omastatavusest mullas. Sõnnikut või läga andes võib mikroelementide vajadus olla oluliselt väiksem. Toiteelementide omastavust mõjutab nii mulla pH, huumus, lõimis, niiskus, toiteelementide omavahelised suhted, ilmastik jne.

Seega võib mullas olla taime toiteelemente küllaldaselt, kuid see ei taga veel nende kättesaadavust taimedele. Näiteks kõrge kaltsiumiga muldades (kõrge pH) võib puudus tekkida just Mg, B, Mn, Fe, Cu ja Zn.

Vasepuudusel viljade oraste otsad koltuvad, kuivavad ja keerduvad, alumine lehelaba jääb roheliseks. Soojade ilmade puhul ilmnevad vaegustunnused mõni nädal pärast tõusmete ilmumist, jahedate ilmade puhul hiljem. Vasepuudusel võib teravili hakata tugevasti võrsuma, kuid võrsetel ei arene pead. Vask taimedes eriti ei liigu ning seetõttu ilmnevad esimesed tunnused noorematel lehtedel. Kõige intensiivsem vase vastuvõtt taimesse toimub teravilja arengu algfaasis alates orasest kuni võrsumiseni. Sõnniku kasutamisega tagatakse tavaliselt põllukultuuri vajaduste rahuldamine.

Mangaanipuudus teraviljal Tiiu Annuk LargeMangaanipuudus teraviljal.Mangaanipuudust esineb eelkõige karbonaatsetel ja tugevasti lubjatud huumusrikastel muldadel. Mangaan on üks taime kasvu piiravamaid mikroelemente. Teraviljad on selle suhtes eriti tundlikud. Kaer ja oder on kõige tundlikumad, neile järgnevad nisu, tritikale ja rukis. Mangaan suurendab taimede haiguskindlust, samuti tugevdab talvekindlust. Mangaanipuudusel on lehtedel kahvatukollased viirud või täpid leheroodude vahel, võivad areneda pruunid (nekrootilised) täpid, esimesed puudustunnused on näha noortel lehtedel. Taimik on nõrk ning põld laiguline, traktorijäljed on tavaliselt rohelisemad, mulla tihendumise tõttu.

tsingipuudus Large Medium SmallTsingipuudus teraviljal.Tsingipuudus on muutunud aina suuremaks probleemiks nisu ja maisi kasvatamisel. Tsingi omastamine oleneb taimedel eelkõige toitekeskkonna pH -st ja fosforisisaldusest. Puudust suurendab lupjamine. Tsink võib koguneda mulda sõnniku intensiivse kasutamisega. Tsink suurendab taimede haiguskindlust. Tsink on taimes enam-vähem liikuv, mis tähendab, et puudustunnused on näha nii taime noortel kui vanadel osadel. Tsingipuudusel kahvatud-kollased viirud ilmuvad keskroo mõlemale küljele, millele järgnevad nekrootilised plekid. Lehed võivad ülespoole koolduda või kortsuda.

Visuaalselt me sageli taimedel toiteelementidest põhjustatud puudustunnuseid ei näe, kuna see on varjatud kujul. Alles väga tugeva puuduse korral võivad esineda haiguslikud nähud. Enamasti nad on nähtavad kas kloroosidena või nekroosidena ning sageli on siis põhjuseks mitme toiteelemendi puudus.

Kuna mikroelementide puudust esineb taimedes sageli varjatud kujul on selle vältimiseks hea anda erinevaid kompleksmikroväetisi. Lisaks võib kasutada aminohapetega tooteid. Aminohapped on looduslikud orgaanilised abiained, mis soodustavad toiteelementide paremat imendumist ja ümberpaikemist taimes.

Mullaanalüüs annab vajaliku teabe mulla mineraalsest koostisest ja enamusel on tulemused enda põllu kohta teada, sel juhul saab kasutada konkreetse puuduse vältimiseks spetsiaalseid konkreetset elementi sisaldavaid tooteid.

Maheteravili vajab samuti toiteelemente


Kaalium on talve ja külmakindluse seisukohalt üks olulisemaid elemente. Kaalium soodustab suhkrute sünteesi taimedes, tugevdab taimeraku seina ja kudede struktuuri. Seeläbi paraneb vastupanu stressile (nt põud, külm ilm jne), taimed on elujõulisemad ja tugevamad ning talve- ja külmakindlamad. Mahetootjatele kasutada lubatud mineraalväetistest on teraviljadele sobiv Patentkali, mis sisaldab kaaliumi (K2O 30%), magneesiumi (MgO 10%) ja väävlit (SO3 42,5%).

Lisaks on mahesertifikaadiga lehekaudsed tooted EPSO Top (MgO 16%, SO3 32,5%), EPSO Combitop (MgO 13%, SO3 34%, Mn 4%, Zn 1%), EPSO Microtop (MgO 15%, SO3 31%, B 0,9%, Mn 1%)


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo