Maisi sordivõrdluskatse 2020. aastal Voore Farm OÜ-s.


Maisi sordivõrdluskatse külvati 04.05.2020 Lääne-Virumaale, Viru-Jaagupi alevikku, Voore Farm OÜ 25,59 ha põllule. Katse sai teoks tänu Voore farm OÜ noorperemehele Hendrik Klammerile ja tema meeskonnale, kes aitasid töid teostada.

VGkI M7g PhoneMaisi sordivõrdluskatses oli kokku 9 sorti, millest üks põllumehe enda sort (Arcade), mis külvati nii katsepõllu ümber kui ka ülejäänud põllule. Järgnevalt katses olnud sordid ning sordikirjeldused:

  • DKC 3079FAO 240. Hiline hübriid, võime püsida kaua roheline. Teratüüp Dent, kõrge saagipotentsiaaliga hübriid. 2019. aastal Läti katsepõllul saagiks üle 50t/ha, kuivaine 26%, tärklis 26% kuivaines. Kasvatatakse teraks, kõrgkvaliteetse silo ning biogaasi tootmiseks.
  • DKC 2684FAO 210. Keskvarajane hübriid, võime püsida kaua roheline, Teratüüp Flint/Dent. Kõrge saagi ja kvaliteedi potentsiaaliga. 2019. aastal Läti katsepõllu saagiks 45t/ha , kuivaine 32%, tärklis 29% kuivaines. Kasutatakse kõrgkvaliteetse silo tootmiseks. Kõrge saagi ja kõrge kvaliteediga hübriid.
  • LRSZG5dw PhoneDKC 2978FAO 190. Väga varajane hübriid, võime püsida kaua roheline. Teratüüp : Flint/Dent, Kõrge saagi ja kvaliteedi potentsiaaliga. 2019. aastal Läti katsepõllu saagiks üle 45t/ha, kuivaine 27%, tärklis 26% kuivaines. Kasutatakse kõrgkvaliteetse silo tootmiseks.
  • DKC 2972FAO 220. Keskhiline hübriid, võime püsida kaua roheline, Teratüüp : Flint/Dent. 2019. aasta Läti katsepõllul, kuivaine 31%, tärklis 28% kuivaines. Kasvatatakse teraks ja kõrgkvaliteetse silo tootmiseks. Kasvatatakse ka biogaasi tootmiseks.
kZeV49hw LargeP7500FAO 200. KEVILI esinduses olev sort! Kõrge saagikusega mais, millel on kõrge tärklise sisaldus. Väga hea seeduvus ja suurepärane kuivuse taluvus. Eesti oludes sort hilisepoolne. 1 ühik=1ha=80000 seemet.

  • P7034
    FAO 180. KEVILI esinduses olev sort! Kiire algarenguga sort, millel on kõrge tärklise sisaldus. Suhkru ja tärklise sisaldus väga hea. Taimel 2 tõlvikut. Kannatab kevadel kui sügisel rohkem külma. 1 ühik=1ha=80000 seemet.
  • TK 202- FAO 200. Silomais. Aretatud ühe tõlvikuga sordiks.
  • Dorka MGT LargeDorka MGTFAO 175. KEVILI esinduses olev sort! Intensiivse kiire arengu ja kasvuga maisi sort, millel on kõrge saagikus. Tõlvik pole väga madalal, tupplehtede ots suletud. Soovituslik taimede tihedus: 65-70 000 taime/ha. 1000 tera mass: 306-308 g. 1 ühik = 1 ha = 70 000 seemet. KEVILI liikmete seas populaarne sort, kuna alati saab keskmise saagikuse, väga stabiilne sort.
  • ArcadeFAO 160. Silomais.Väga kõrge kiudaine seeduvus.Varajase saagikusega, kõrgkvaliteetne mais.Kiire algareng. Kõrge kuivaine saak.Vars on peenike, kuid taimel on väga hea seisukindlus ja ei lamandu. Keskmiselt kõrgem. Ilusad, korralikult kattelehtedega kaetud ja lõpuni välja arenenud tõlvikud. Keskmisest suurem taimik/tõlvik. Väga kõrge tärklisesisaldus. Eesti sordilehes. Külvi seemnenorm 75 000 - 80 000 seemet/ha.
Katsevariantide suurus oli 0,66 ha, seega usaldatav pind võrdlemaks erinevaid sorte.

UvcYNXxg PhoneKatseala mullastik

Katsealal oli valdavalt leostunud ja leetjad mullad, lõimiseks kerged liivasavimullad ja rähksed mullad. Mulla pH- 7,1, P- 45 mg/kg ja K- 146 mg/kg.

Sügisesed tööd põllul

Põllu ettevalmistus hakkas juba sügisel. Peale eelkultuuri (rukis) koristamist tehti 20. septembril 2019. aastal umbrohutõrje üldhävitava herbitsiidiga Ranger XL, kulunormiga 4,0 l/ha. Oktoobri teisel poolel põld künti.

Kevadised tööd põllul

Kevadel märtsi lõpus oli esimeseks tööks mullaharimine Väderstad Rexius 1050 rullidega ning seejärel toimus kivikoristus. Kohe peale mulla ettevalmistust ja kivikoristust (29.03.20) anti põllule orgaanilist vedelväetist kokku 54,26 m3/ha. Keskmiselt sisaldas orgaaniline väetis 1,6 kg/t lämmastikku (N), 0,28 kg/t fosforit (P), 1,5 kg/ kaaliumi (K), 0,92 kg/t magneesiumi (Mg), 0,15 kg/t kaltsiumi (Ca), 9,78 g/t vaske (Cu), 5,75 g/t mangaani (Mn) ja 2,95 g/t boori (B). Kokku anti orgaanilise väetisega 86,8 kg/ha lämmastiku, 15,2 kg/ha fosforit, 81,4 kg/ha K, 49,9kg/ha Mg, 8,1 kg/ha Ca, 531 g/ha Cu, 296 g/ha Mn ja 160 g/ha B.

Mais külvati Väderstad Tempo V8 ribaskülvikuga 4.05.2020, külvserormiga 70 000 tera/ha, külvilaiusega 75 cm. Külviga koos anti põhiväetist Yara NPK 9-12-25, kulunormiga 200 kg/ha.

Umbrohutõrje tehti 18. juunil. Maister Power OD´ga, kulunormiga 1,4 l/ha. Toodet kasutatakse, kui umbrohud on tärganud ja maisil on 2-6 pärislehte. Maister Power OD on laia toimespektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks maisil. Kõrrelistest nagu tuulekaer ja tähkjas kukehirss, tõrjub toode ka orasheina. Kaheidulehelistest umbrohtudest tõrjub puju, konnatatart, roomavat madarat, põldohakat ja paljusid teisi tülikaid umbrohtusid.

4U9YQl9g Phone
Katsepõld koristati 06.10.2020 silokombainiga John Deere 8800i.

Suur tänu loomakasvatuse konsultandile Kristiina Märs´le SMARTFOR OÜ-st, kes aitas katsetulemusi lahti kirjutada. Kui soovid saada silotootmisel hüva nõu, saab Kristiinaga ühendust võtta siit (LINK).Loe siit Maisi sordivõrdluskatse tulemused ja arutelu, 2020 .a.


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI agronoom
kevili logo