Herne ja põldoa umbrohutõrje

Lõuna-Eestis hakkasid nädalavahetusel hoogsad külvitööd, täna võib kindlalt öelda, et vahe Põhja-Eestiga on julgelt nädal kuni poolteist. Põhja-Eestis on muld veel väga külm ning taimede kasv pole hoogu sisse saanud. Külma mulda külvates võivad taimed vinduma jääda ja on vastuvõtlikumad taimehaigustele. Seega võiks natuke külviga oodata, kui vähegi võimalik. Soe muld soodustab kiiret idanemist ning hoogsat algkasvu ning taimed on tugevamad ning suudavad ise ennast paremini kahjurite ja haiguste eest kaitsta.

põlduba T.Annuk MediumKuna külvid on käimas on õige aeg meelde tuletada herne ja põldoa umbrohutõrje võimalused. Suur osa tooteid, mida kasutatakse on mullapreparaadid, see tähendab, et neid tuleks kasutada eelkõige peale külvi enne tärkamist. Õigel ajastamisel saate parima võimaliku tulemuse. Mullapreparaatide kasutamisel on üheks oluliseimaks faktoriks mullaniiskus. Samuti tuleb arvestada temperatuuriga, kui on oodata öökülma ning mullatemperatuur pindmises kihis on pikema perioodi vältel alla + 15° C toimivad tooted halvemini. Vee kulunormid hoida soovituslikult 300 ja rohkem l/ha. Oluline on ka mulla orgaanilise aine sisaldus. Mullapreparaate pole soovitav kasutada kui orgaanilise aine sisaldus mullas on üle 10%. Peale mullapreparaatide kasutamist ärge tehke pinnakobestamise töid nt rullimine! 

Mullamärgaja lisamisel saate pikendada toote efektiivsust ning toimeaine püsib kauem mulla pinnal ning parandab pinna kattuvust. Mullamärgaja kaitseb mullaherbitsiide pinnasest väljauhtumise eest ning keskkonda kandumise risk on väiksem. Mullamärgaja vähendab pritsitud lahuse tuuletriivi ja parandab pritsimise ühtlikkust. Lisaks võivad teatud toimeained kõrge konsentratsiooni puhul (suure koguse omastamine peale vihma) tekitada nt põldoale tumedaid või heledaid laike ehk vähendab võimalikku fütotoksilisuse riski taimele. Mullamärgaja kasutamine: Periterra kulunorm 0,2 l/200 l vee kohta, Grounded kulunorm 0,2-0,4 l/ha.

põlduba 2 T. Annuk MediumPõldoa umbrohutõrje

Kasutamine pärast külvi ja enne tärkamist:

Fenix (aklonifeen 600g/l), kulunorm 3,0 l/ha
Boxer 800 EC (Prosulfokarb 800 g/l), kulunorm 4,0 l/ha
Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-1,45 l/ha
Sharpen 330 EC (pendimetaliin 330 g/l ), kulunorm 1,4-2,0 l/ha

Kasutamine pärast tärkamist:
Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, kohe pärast tärkamist
Basagran 480 2,0-3,0 l/ha, kuni 3. pärisleheni.

hernes1 MediumHerne umbrohutõrje

Kasutamine pärast külvi ja enne tärkamist:
Fenix(aklonifeen 600g/l), kulunorm 3,0 l/ha
Boxer 800 EC (Prosulfokarb 800 g/l), kulunorm 4,0 l/ha
Stomp CS(pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-2,2 l/ha
Sharpen 330 EC (pendimetaliin 330 g/l ), kulunorm 1,4-3,0 l/ha

Kasutamine peale tärkamist:
Basagran 480 (bentasoon 480 g/l), kulunorm 1,0-2,0 l/ha, hernes 3-5 cm kõrgune
Benta 480 SL (bentasoon 480 g/l), kulunorm 1,0 l/ha, pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis.
Nufarm MCPA 750 (MCPA 750 g/l), kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kui hernes on 3-6 lehe faasis.
Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-2,2 l/ha. Segamisel kasutada nt Stomp CS 1,5 l/ha + MCPA 0,3 l/ha, kui hernes on 3-8 cm kõrgune.

Tooteid saab vastavalt soovitud umbrohutõrjespektrile omavahel kombineerida, Siinkohal erinevate toodete põhiline umbrohuspekter ( LINK ).
NB! Tõrjespekter kajastab enamuses etiketil olevat ingot, kui vajad konkreetse umbrohu kohta lisateavet küsi lisainfot.

Olulised punktid toodete kasutamisel

hernes2 MediumFenix kasutamisel tuleb kindlasti arvestada, et nt Fenix’i 2,0 l/ha norm ei pruugi kesalille suure arvukuse korral olla piisav. Fenix-i kasutamine on lubatud nii põldoal kui hernel ainult enne kultuuri tärkamist. . Võib segada teiste mulla mõjuga toodetega nagu nt Stomp SC. Fenix tõrjub hästi kesalille, maltsa, iminõgest, kirburohtu, piimohakat, vesiheina, virna jt.

Boxer 800 EC on lubatud kasutada hernel ja põldoal tärkamiseelselt. tõrjub nii kõrrelisi (murunurmikas, rebashein, rukki-kastehein), kui kaheidulehelisi (ristõielised, virn, vesihein, verev-iminõges, põld-lõosilm, kare kõrvik) umbrohtusid. Boxer 800 EC on soovitav kasutada segus Stomp CS-ga, sellega suurendame mõju põld-litterheinale, põld-lõosilmale, raudnõgesele, põldkannikesele, kukemagunale, põld-piimohakale, kõrvikutele. Registreeritud kulunorm on 4,0 l/ha, kuid segudes saame vähendada kulunorme. Kasutamine: Boxer 800 EC  2,0 l/ha + Stomp CS 1,35 l/ha või Sharpen 33 EC 1,8-2,0 l/ha.

Faas 11. Põldoal esimene leht avanenud. MediumStomp SC saab kasutada põldoal ja hernel preparaati nii tärkamiseelselt kui järgselt. Eelkõige toimib paremini mullaherbitsiidina tärkamiseelselt. Stomp SC’i võib kasutada mõlemal kultuuril kuni 3 lehe faasini, hilisemal kasutamisel võib see kultuuri kahjustada. Oluline on jälgida umbrohtude kasvufaasi. Peale tärkamist on mõistlik kasutada segus, ainult lehe kaudu toimiva Basagran 480-ga.

Basagran 480 võib kasutada ainult tärganud umbrohu tõrjeks, kuna ta on kontaktne ja mullakaudne mõju umbrohtudele puudub. Samuti ei tohiks ära ehmatada, et mõju umbrohtudele avaldub suhteliselt aeglaselt. Ei ole soovitav lisada märgajat. Basagran 480 ei ole lubatud segada kõrreliste umbrohtude tõrjeks mõeldud preparaatidega. Teiste preparaatidega võib 7 päeva pärast pritsida. Basagran’i kasutatakse hernel, kui see on 3-8 cm kõrgune ja põldoal 2. pärislehe faasis.

Basagraniga segu kasutada kui põllul on kummelit, kesalille, roomavat madarat e. virna, harilikku punandit ja konnatatart. Suuremat kulunormi kasutage siis, kui umbrohud on suured, põllu umbrohtumus suur või pritsimistingimused halvad (kuiv või madal temperatuur).

Segamine tärkamisjärgselt:
Hernes: Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-2,0 l/ha, parim lahendus Basagran 480 1,5 l/ha + Stomp 1,45 l/ha 
• Põlduba: Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-1,45 l/ha, parim lahendus Basagran 480 1,5 l/ha + Stomp 1,45 l/ha


hernes4 MediumBenta 480 SL on lubatud ainult hernele 1,0 l/ha, pritsida umbrohtude idulehtede faasis. Erinevalt Basagran 480 on Benta 480 SL vesilahus, millele tuleb kasutamisel lisada märgaja. Kuna registreeritud kulunormid on madalad jälgi, et pritsimisaegne öine õhutemperatuur ei langeks alla 7-8°C. Mitte pritsida vihma ajal ega ka siis, kui umbrohi on kastemärg. Pilves ja külm ilm vähendab Benta 480 SL mõju. Mitte pritsida öökülma ohu korral.


Nufarm MCPA 750 miinuseks on muidugi see, et ta ei tõrju kesalille, mis sageli koristamisel on probleemiks. Mitte kasutada oal, kuna uba ei talu üldse MCPA’d ja hävib! Hernel on kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kasutades 3.-6. lehe faasis. Soovitame kasutada väiksemat lubatud kulunormi, kuna hernes tõmbub maksimum normi juures üsna kõveraks ja võib tekkida kasvuseisak, isegi kuni kaks nädalat. Isegi 0,7 l/ha normiga võib olla tõsine kahjustamise oht.

Nufarm MCPA 750 on hästi segatav Stomp SC-ga, seega vajadusel saate laiendada umbrohtude tõrjespektrit, kasutada kui hernes on 3-8 cm kõrgune. Segu hävitab hästi valget hanemaltsa, erilehist linnurohtu, kannikesi, kõrvikuid, litterheina, hiirekõrva, põldsinepit, iminõgest, mailasi jt, kuid ei tõrju kesalille. Kasutamine: Nufarm MCPA 750 0,3 l/haStomp SC 1,5 l/ha. Hernele võib segada ka Basagran 480 1,0 – 1,5 l/ha.

Kõrreliste umbrohtude tõrjeks on põldoal ja hernel lubatud kasutada järgnevaid tooteid soovituslike kulunormidega. Leopard 1,0-2,5 l/ha, Agil 100 EC/Zetrola 0,6-1,5 l/ha ja Targa Super 1,0-2,0 l/ha. 

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI
kevili logo