Taliteraviljade kasvureguleerimine

Kasvuregulaatorite kasutamise kohta on jätkuvalt palju küsimusi, siis siinkohal annaks lühikese ülevaate, millal missugust toodet kasutada. Tänaseks on paljudel esimese ringi kasvuregulaator juba tehtud, suur osa taimedest alustanud kõrsumist. Siiski on kasvureguleerimise võimalusi, kui võrsumisfaasis jäi taimede kasv reguleerimata, aga tahetakse saada esimese ringi mõjuefekti, mis tähendab alumiste kõrresõlmevahede lühendamist ja juurestiku arengu soodustamist, võrsumist hilisemas faasis kasvuregulaatorite kasutamine küll ei soodusta, kuid ühtlustab võrsete arengut.

Paremad tulemused saadakse eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Head tulemust ei pruugi anda kasvuregulaatoi kasutamine madala väetusfooni ja nõrga taimiku korral ning liivmuldadel. Arvestades ilma, on temperatuurid kasvuregulaatorite kasutamiseks sobilikud (vajavad vähemalt 8-10 C) ja öökülma ohtu läheiajal kuulda ei ole.

Kui taliteravili on võrsumisfaasis


talinisu Bosporus võrsumisfaasis MediumTalinisu sort `Bosporus´ võrsumisfaasis. 10.05.2021.a.Cycocel 750CCC, Stabilan 750 SL (toimeaine kloromekvaatkloriid) jt
Registreeritud kulunormid Stabilan 750 SL talinisul ja tritikalel 1,0-1,5 l/ha, rukkil 1,5-2,0 l/ha (Cycocel 750, kulunorm rukkil 1,0-2,0 l/ha). Taliviljadel võib kasutada ainult 1 korra hooajal, olenemata kulunormist. Lubatud ka kõrrelistel heintaimedel. Taliodrale tooted registreeritud pole, seega kasutada ei tohi. Vastavalt taimikule kasutatakse talinisul enamasti norme 0,5-1,0 l/ha, rukkil 1,0-1,2 (1,5 )l/ha.
Paagisegud. Cycocel 750, Stabilan 750 SL võib segada nii haiguste, kahjurite kui umbrohtude tõrjevahenditega, samuti leheväetistega. Enne kasutamist veendu, et segus pole liigselt toimeaineid ja tooted sobiksid omavahel kokku.

kasvufaas 31 LargeVõrsumisfaas- võrsumissõlme ja pea vahe on väiksem kui 1 cm.Moddus Start. Toode soodustab juurestiku arengut ning tugevdab kõrre alumist osa, vähendades sellega lamandumisriski. Parim aeg Moddus Start’i kasutamiseks on taime täielikul võrsumisel (alates kasvufaas 25), sel ajal on olemas peavõrse ning 4-5 kõrvalvõrset. Sellisel ajal kasutades on tootel ka väga hea füsioloogiline mõju, soodustades fotosünteesi ja suhkrute moodustumist ning ühtlasi loob aluse ja eelduse suuremaks saagiks. Moddus Start’i ühekordseks kasutamiseks registreeritud kulunormid: talinisul 0,3 l/ha, talitritikalel ja rukkil 0,5 l/ha ning taliodral 0,6 l/ha. Kõrreliste heintaimede seemnepõldudel 0,8 l/ha. Toodet võib kasutada ka kahekordse pritsimisena. Võrsumisfaasis võib segada Cycocel 750’ga, vähendades mõlema toote kulunormi näiteks 0,2 l/ha Moddus Start+ 0,5 l/ha Cycocel 750.
Paagisegud. Moddus Start’i võib segada nii haiguste kui ka putukatõrjevahenditega. Leheväetiste kasutamisel segus kontrollida segatavust ning kasutada vähemalt 200 l vett hektarile, samuti tuleb herbitsiididega segatavust kontrollida. Ettevaatlik tuleb olla vasepreparaatidega segamisel.

Kui taliteravi on kõrsumisfaasis, moodustunud on 1. kõrresõlm (kasvufaas 31) või 2. kõrresõlm (kasvufaas 32)


kõrresõlm 1 MediumKui võrsumissõlme ja esimese sõlme vahe on enam kui 1 cm, on esimene sõlm moodustunud, seega on kasvufaas 31. Kui vahe on väiksem, siis taimedel pole veel kasvufaas 31 ehk esimest sõlme ei loeta moodustunuks, kuigi ta on näha ja katsudes tuntav. Stabilan 750 SL, Cycocel jt tooteid saab kasutada kõrsumisfaasis kuni teise kõrresõlmeni, sel juhul tuleb kasutada väikeseid kulunorme 0,4-0,5 l/ha ning teha paagisegu nt. Moddus 220 EC-ga. Parim lahendus on 0,4-0,5 l/ha Cycocel + 0,2 l/ha Moddus 250 EC. Nii vähendate Cycoceli võimalikku kahjulikku mõju pea arengule ning saavutate mõlema toote efektiivse toimimise. Peale teist kõrresõlme mitte kasutada Cycoceli.

Kui Medax Top kasutades soovite saada esimese ringi kasvuregulaatori mõjuefekti, sel juhul kasutage seda jagatuna. Esimene kord kuni kasvufaasini 32, soovituslik kulunorm minimaalselt 0,5 l/ha, kuid mitte üle 0,75 l/ha. Teine pritsimine võiks toimuda umbes kaks nädalat hiljem, tavaliselt kuni lipulehe ilmumiseni, hiljemalt lipulehe lõpliku lahtrirullumiseni. Teine pritsimise toime avaldub keskmistel ja ülemistel kõrresõlmedel ning tagab edasise kõrre lühendamise ja tugevdamise ning seeläbi väheneb lamandumisriski veelgi, soovitatav kulunorm 0,5 l/ha.

Ühekordsel pritsimisel ja kui eelnevalt Cycoceli pole kasutatud võiks kulunorm olla suurte tugevate taimede puhul 0,75 l/ha. Registreeritud kulunorm talinisule, tritikalele, rukkile ja taliodrale on 1,0-1,5 l/ha. Praktikas on soovitav pigem kasutada poolt registreeritud kulunormi seega 0,5-0,75 l/ha, sõltub taimede liigist, sordist ja kasvutingimustest. Medax Top optimaalne pritsimise aeg on alates 2. kõrresõlmest (kasvufaas 32) kuni lipulehe ilmumiseni kasvufaasis 37, kuid kasutada võib juba kõrsumise algusest (kasvufaas 30) kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaasini 39).2 kõrresõlm MediumKasvufaas 32. - teine sõlm on märgatav, vähemalt 2 cm kaugusel esimesest sõlmest.Alates kõrsumisfaasist kasutatakse kasvuregulaatoritena ka Moddus 250 EC kulunormiga 0,3-0,4 l/ha nii rukkil, tritikalel kui talinisul, taliodral 0,4 l/ha Kõrsumise alguses (faas 31-32) koos fungitsiidiga võib kasutada Moddust 250 EC vähendatud kulunormiga sõltuvalt sordist, väetusfoonist, taimekasvust ja ilmastikust 0,2-0,25 l/ha, kuna fungitsiidid võimendavad kasvuregulaatori mõju ja seega aitavad vähendada kulunormi. Taliodral segus fungitsiidiga alla 0,3 l/ha ei vähendaks. Hilisemates kasvufaasides tuleb norme tõsta, et saavutada soovitud efekti, tooteid võib kasutada kuni lipulehe ilmumiseni.
Paagisegud. Moddust 250 EC võib segada paljude fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaator Cycocel-iga ja vedelväetistega.

Medax Max-i parim optimaalne kasutusaeg on 1-2 (3) kõrresõlme vahel. Tänu kahe toimeaine segule töötab toode kiirelt ja pikalt. Vähendab lehtede ja viljapeade raskusest tingitud lamandumisriski (eriti kui need on märjad). Suureneb kõrre läbimõõt ja tugevus, lisaks soodustab juurestiku arengut. Üldjuhul peaks kulunorm olema hilisemas kasvufaasis kasutamisel väiksem võrreldes varasemas kasvufaasis kasutamisega. Taliviljadel lubatud kuni kaks pritsimist 7 päevase intervalliga. Talinisu ja tritikale kulunorm 0,3-0,75 kg/ha, talioder ja rukis 0,5-0,75 kg/ha. Talinisu, tritikalet, taliotra, ja rukist võib pritsida kuni kasvufaasini 49. st sõltuvalt liigist kas on ilmunud nahtavale ohete tipud või viljatupp on paotunud. Arvestada tuleb, et registreeritud normid on väga kõrged ja meie tingimustes on soovitav kasutada normivahemikku 0,3-0,5 kg/ha, üle 0,5 kg/ha kulunormid võivad kahjustada kultuuri ja taimedel tegib väga tugev kasvupidurdus.
Paagisegud. Läbiviidud laboratoorsete katsetele põhjal sobib Medax Max keemiliselt ja füüsikaliselt kokku järgmiste toodetega: Cycocel 750, Fastac 50, Allegro Super, Capalo, Bell Super, Viverda, Adexar, Ceriax, Priaxor, Librax, Biathlon 4D ja Axial 50 EC. Kuna tegu on granuleeritud tootega, siis lisa Medax Max paagisegusse esimesena.


Kui taliteraviljal on moodustunud 2. kõrresõlm (alates kasvufaas 32)

kasvufaas 32 Large MediumKasvufaas 32 on siis, kui esimese ja teise sõlme vahe on vähemalt 2 cm. Kui sõlmede vahe on väiksem (kuigi 2. kõrresõlm on näha), ei loeta veel teise kõrresõlme faasiks. Cerone tohib talinisul, tritikalel ja taliodral kasutada alates teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni. kulunormid talinisul ja tritikalel 0,5-1,0 l/ha ja taliodral 0,75-1,0 l/ha. Rukkil võib kasutada juba esimesest kõrresõlmest, kuni ohete nähtavale ilmumiseni, kulunorm 1,0 l/ha.
Paagisegud. Cerone’d ei tohi segada umbrohutõrjevahenditega ja mineraalväetistega, kuid võib segada haiguste ja kahjurite tõrjeks mõeldud toodetega.

Terpal´il on eriti tõhus mõju, kui pritsimine tehakse nii taliodral kui ka suviodral ennem ohete ilmumist (kasvufaas 47-49), tagades ülemise 1/3 kõrreosa lühenemise ja vajaliku kõrre elastsuse. Rukkil on Terpal’i kasutamise aeg alates 2. kõrresõlmest kuni pea loomise alguseni (kasvufaasini 49), kulunorm 1,0-1,5 l/ha. Talinisul ja taiodral kasutada alates 2. kõrresõlmest kuni viljatupe avanemiseni, kulunorm 1,0 – 1,5 l/ha.
Paagisegud. Terpal on segatav fungitsiidide ja leheväetistega. Sellisel juhul tuleks kasutada madalamaid kulunorme, Terpal’it ei tohi segada herbitsiididega, herbitsiidide ja Terpal’iga töötlemise vahele peaks jääma 8 – 10 päeva.

Paagisegude tegemisel pea meeles!

Segades kokku kaks või rohkem toodet alusta alati tahkete toodetega järjekorras WG, WP, SG, SP preparaadi vormiga. Järgmisena lisa vedelikud, esimesena vee baasil järjekorras SC, CS, SL, seejärel lahusti baasil järjekorras SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo