Sügisene haigusetõrje teraviljadel, toiteelementide tähtsus, rootsi kärbes

Taimekasvatushooaeg hakkab tasapisi ümber saama. Kuid taimekaitsetöid on veel piisavalt ees. Tänavune september on olnud suhteliselt jahe ja hoidnud taimede kasvu tugevalt tagasi, samuti pole ilm lasknud vajalikke töid teha.

talioder võrsub 20.0921 MediumTalioder võrsub 20.09.2021.a.Nii tehakse talirapsil veel kasvureguleerimisi ning haigusetõrjet, samuti antakse boori ning mikroelemente vajadusel saab veel teha kasvuaegset umbrohutõrjet.

Taliteraviljadel käib hoogaslt umbrohutude tõrjumine ning lehekaudne väetamine, ka esimesed fungitsiididega prtsimised on tehtud. Siinkohal ongi hea meelde tuletada millisel juhul on oluline haigusetõrjet teha. Vaatame üle teraviljade olulisemad mikroelemendid ning nende rolli taimele.

Kindlasti tasub käia teraviljapõldudel seiramas rootsi kärbest, eelkõige tuleks jälgida neid põlde millel on teravili külvatud teravilja järgi.


Teraviljade sügisene fungitsiididega pritsimine

võrklaiksus taliodral 20.09.21 MediumVõrklaiksus taliodral 20.09.2021.a.Viimaste aastate head tavitumistingimused ning sortide talvekindlus on soodustanud taliodra kasvatamist. Eelkõige on talioder taliteraviljadest haigustele kõige vastuvõtlikum. Talinisude puhul saab märavaks külviaeg ning oluline on ka sordi vastuvõtlikkus erinevatele haigustele. Sageli sõltub haigustekitajate hulk harimisviisist. Kui taimejäänused on mulla pinnal (otsekülv, minimeeritud harimine) on haigustekitajatel soodsad nakatumis- ja talvitumis-võimalused. Probleemsemad taimehaigused minimeeritud harimisel on kõrreliste harilik juuremädanik (Cochliobolus sativus), kõrreliste juuremädanik (Gaemannumyces graminis), võrklaiksus odral (Pyrenophora teres), äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) ja DTR e nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis). Üldjuhul hoiab puhitud seemnete külvamine esmase haiguse ära, eelkõige nende haiguste eest, mis saavad alguse seemne seest, -pinnalt või mullast.

Jahukaste taliodral sügis 2018.a. LargeJahukaste taliodral sügis 2018.a.Mida lopsakam on taimede kasv seda intensiivsemalt hakkavad erinevad haigused lööbima. Nii on taliotradel näha preagu peamiselt võrklaiksust. Kui teravili on haigustesse nakatunud juba sügisel, võiks kindlasti pritsimise teha, kuna sellega hoitakse ära taime nõrgestamine haiguste tõttu ning taimed peavad talvele paremini vastu. Praktika on näidanud, et pika sügise korral on olnud fungitsiididega pritsimisest abi, kui pikaks tänavu sügis kujuneb näitab aeg.

Sügisesel pritsimisel kasutatakse üldjuhul veerandnorme, kuna taimik on väike ja toimeainet pole palju vaja. Väikseid taimi, mis pole visuaalselt haigustesse nakatunud, võiks pritsida vahetult enne püsivate külmade tulekut, et toimeaine jääks taime sisse ja püsiks seal kevadeni. Samas, kui taimik on suurem ja haiguste foon kõrgem (teravili teravilja järel, taimejäänused mullapinnal jne), võib pritsida juba varem, eriti taliotra ning mitte oodata, kui haigus on nakatunud, vaid teha seda profülaktiliselt, seega kui ilm lubab tuleks seda juba nüüd teha. Katsed on näidanud, et sügisel pritsitud taimik tuleb lume alt välja rohelisemana, seega terve ja tugevana.

Milliseid fungitsiide kasutada?

Lumiseen taliodral tartumaa LargeLumiseen taliodral.Sügiseseks pritsimiseks sobivad väga paljud fungitsiidid, mis tõrjuvad erinevaid laiksusi ja juuremädanikke- fusarioose. Kindlasti pole see loetelu toimeainetest ja toodetest lõplik. Fungitsiidid, mis sisaldavad protiokonasooli on efektiivsed juuremädanike, pruunlaiksuse, lumiseene, silmlaiksuse jt vastu, näiteks on tooted Input, Input Triple, Ascra XproSiltra Xpro, Variano XproCurbatur Samuti tebukonasool on toimeaine, mis mõjub efektiivselt juuremädanike, lumiseene ja teiste haiguste vastu nt Orius 250 EW. Silmlaiksuse vastu tebukonasoolil siiski mõju pole. Efektiivsed juuremädanike vastu on ka metkonasooli toimeainega tooted nagu Juventus 90 ja Artina EC. Juuremädanike, silmlaiksuse jt haiguste tõrjeks on veel efektiivne preparaat Capalo, Maracas. Suurepäraselt saab tõrjuda silmlaiksust, samas ka helelaiksust, boskaliidi sisaldavate toodetega, eriti kombinatsioonis epoksikonasooliga, näitena võiks tuua Viverda.


Talioder äärislaiksus tartumaal LargeTaliodral äärislaiksus.Eelpool mainitud toodetes on sageli asoolid segus strobiluriini või SDHI fungitsiididega (nt.Viverda, Variano Xpro, Ascra Xpro, Siltra Xpro jt), mis annavad hea aluse mitmesuguste taimehaiguse ravimisel haiguse suure surve korral.

NB!
Epoksikonasooli sisaldavad tootete ajapikendus olemasolevate varude kasutamiseks kehtib 1. novembrini 2021.


Tooteid on piisavalt ja eks igaüks peaks vaatama kõigepealt oma laojäägid üle, ehk leidub seal sobivaid tooteid, mida sügisel kasutada. Soovitame jälgida fungitsiidi valikul, et puhtimispreparaadis sisalduvad toimeained ei kattuks sügisel kasutatava fungitsiidi toimeainetega. Teatavasti ühe ja sama toimeaine kasutamisel suureneb oht resistentsuse tekkele ja seega mõju võib jääda loodetust kesisemaks.

Teraviljade toiteainetevajadusest

Lisaks teraviljade sügisesele umbrohu- ja haigusetõrjele antakse ka neile lisaväetisi, eelkõige talve ja külmakindluse tõstmiseks. Hea talvitumise eeldus on tugev taimik. Külvi alla antud kompleksväetis tagab tavaliselt põhitoiteelementide vajaduse. Mikroelementide vajadus oleneb suurel määral taime liigist ja nende omastatavusest mullas. Sõnnikut või läga andes võib mikroelementide vajadus olla oluliselt väiksem. Toiteelementide omastavust mõjutab nii mulla pH, huumus, lõimis, niiskus, toiteelementide omavahelised suhted, ilmastik jne.

Seega võib mullas olla taime toiteelemente küllaldaselt, kuid see ei taga veel nende kättesaadavust taimedele. Näiteks kõrge kaltsiumiga muldades (kõrge pH) võib puudus tekkida just Mg, B, Mn, Fe, Cu ja Zn.

vasepuudus2 LargeVasepuudus teraviljal.Vasepuudusel teraviljade oraste otsad koltuvad, kuivavad ja keerduvad, alumine lehelaba jääb roheliseks. Soojade ilmade puhul ilmnevad vaegustunnused mõni nädal pärast tõusmete ilmumist, jahedate ilmade puhul hiljem. Vasepuudusel võib teravili hakata tugevasti võrsuma, kuid võrsetel ei arene pead. Vask taimedes eriti ei liigu ning seetõttu ilmnevad esimesed tunnused noorematel lehtedel. Kõige intensiivsem vase vastuvõtt taimesse toimub teravilja arengu algfaasis alates orasest kuni võrsumiseni. Sõnniku kasutamisega tagatakse tavaliselt põllukultuuri vase vajaduse rahuldamine.

Mangaanipuudus teraviljal Tiiu Annuk MediumMangaanipuudus teraviljal.Mangaanipuudust esineb eelkõige karbonaatsetel ja tugevasti lubjatud huumusrikastel muldadel. Mangaan on üks taime kasvu piiravamaid mikroelemente. Teraviljad on selle suhtes eriti tundlikud. Kaer ja oder on kõige tundlikumad, neile järgnevad nisu, tritikale ja rukis. Mangaan suurendab taimede haiguskindlust, samuti tugevdab talvekindlust. Mangaanipuudusel on lehtedel kahvatukollased viirud või täpid leheroodude vahel, võivad areneda pruunid (nekrootilised) täpid, esimesed puudustunnused on näha noortel lehtedel. Taimik on nõrk ning põld laiguline, traktorijäljed on tavaliselt rohelisemad, mulla tihendumise tõttu.

tsingipuudus Large Medium SmallTsingipuudus teraviljal.Tsingipuudus on muutunud aina suuremaks probleemiks nisu ja maisi kasvatamisel. Tsingi omastamine oleneb taimedel eelkõige toitekeskkonna pH-st ja fosforisisaldusest. Puudust suurendab lupjamine. Tsink võib koguneda mulda sõnniku intensiivse kasutamisega. Tsink suurendab taimede haiguskindlust. Tsink on taimes enam-vähem liikuv, mis tähendab, et puudustunnused on näha nii taime noortel kui vanadel osadel. Tsingipuudusel kahvatud-kollased viirud ilmuvad keskroo mõlemale küljele, millele järgnevad nekrootilised plekid. Lehed võivad ülespoole koolduda või kortsuda.

Visuaalselt me sageli taimedel toiteelementidest põhjustatud puudustunnuseid ei näe, kuna see on varjatud kujul. Alles väga tugeva puuduse korral võivad esineda haiguslikud nähud. Enamasti nad on nähtavad kas kloroosidena või nekroosidena ning sageli on siis põhjuseks mitme toiteelemendi puudus.

Kuna mikroelementide puudust esineb taimedes sageli varjatud kujul on selle vältimiseks hea anda erinevaid kompleksmikroväetisi. Lisaks võib kasutada aminohapetega tooteid. Aminohapped on looduslikud orgaanilised abiained, mis soodustavad toiteelementide paremat imendumist ja ümberpaikemist taimes.

Mullaanalüüs annab vajaliku teabe mulla mineraalsest koostisest ja enamusel on tulemused enda põllu kohta teada, sel juhul saab kasutada konkreetse puuduse vältimiseks spetsiaalseid konkreetset elementi sisaldavaid tooteid.

Rootsi kärbse (Oscinella frit) kahjustused taliteraviljadel

rootsi kärbse kahjustus Kadri Leetberg 21Rootsi kärbse kahjustus Tartumaal sügis 2021.a (foto: Kadri Leetberg).Eelmine nädal leiti rootsi kärbse kahjustusi eelkõige taliodral ja rukkil. Eelkõige on ohustatud rootsi kärbse poolt need põllud millel teravili järgneb teraviljale. Väga suure riskiga põllud on kui rukis on rukki järgi, talioder taliodra järgi, rukki järgi talioder jne väiksema riskiga talinisupõllud, kuid kahjustusi välistada ei saa, kui eelviljaks on teravili. Lisaks teravilja liigile võib kahjustus varieeruda ka sorditi. Samuti sõltub kahjustuse intensiivsus mullastikust ja piirkonnast, kui varasemal olete kahjurit avastanud, peaks tänavu seda samuti jälgima. Kahjuri hulgalisel esinemisel jäävad põllule suured tühikud. Kahjustatud peavõrsega taimed annavad palju mitteproduktiivseid võrseid, meenutades puhmikut. Kahjustus on enamasti koldeline.

rootsi kärbes 20.09.21 MediumRootsi kärbse vaglad taimes, sügis 2021.a.Kolmanda põlvkonna kärbsed väljuvad nukkumast alates juuli lõpust kuni septembrini. Munetakse suviteravilja varisele või külvatud taliteraviljadele. Munad asetatakse üksteise järel või rühmadesse (1-15 muna) koleoptiilile, esimese lehe alumisele küljele või maapinnale. Maksimaalne lendlus on sageli siis, kui taimedel on 1-3 lehte. Viljakus 25-30 muna. Munafaas kestab 4-10 päeva. Kahjur talvitub keskmise või vanema arengujärgu vastsena taliviljades või looduslikus rohumaal. Vastsed on 3-4 mm pikad, valged, jalutud ning ilma eristuva peata vaglad, kuigi suu osa on tumedam. Nukkumine toimub toitumiskohas. Kahjuri bioloogiast saad põhjalikult lugeda siit (LINK).

Kahjustuspilt.
rootsi kärbse kahjustus 2021.09.20 MediumRootsi kärbse kahjustus 20.09.2021.a.Kui taimedel on juba kaks lehte, siis kahjustuse tulemusena kolletub esmalt noorem leht ehk võrse keskmine leht, võrse aluselt võime leida kärbse vastse ehk vagla (mõnikord ka mitu), mis on hoolikal vaatlemisel täiesti leitav. Kolletunud lehe alumine osa on märg ja tundub mälutuna, ning tuleb tõmmates kergesti ära. Kui võrse on altpoolt mullapinda täiesti ära näritud on tegemist kas naksurlaste vastsete (traatusside) kahjustusega või mõne mullaöölase liigiga.

Tõrjekriteerium: kui alates tõusmetest kuni võrsumisfaasi lõpuni on 10-15% taimi on kahjustatud, tuleb keemiliselt pritsida.
Tõrje. Kuna kahjurid on taime sees, sobivad tõrjeks vaid süsteemse toimega tooted, kahjuks pole mei ühtegi toodet Taimekaitsevahendite registris, seega kui avastate oma põllult rootsi kärbse kahjustusi, on võimalus pritsida kontaktsete toodetega. Kontaktsed tooted ei tõrju küll taime sees olevaid kahjureid, kuid aitavad vähendada kärbeste munemist taimedele, kuna tooted avaldavad putukatele peletavat mõju, mille tulemusena need ei külasta juba pritsitud põldu.
Lubatud on kasutada rootsi kärbse tõrjeks järgnevaid tooteid: Kaiso 50 EG, kulunormiga 0,15 kg/ha, kasutada teraviljadel 1.-3. leheni, Decis Mega, kulunorm 0,125-0,15 l/ha

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo