PÜ KEVILI internetileht sisaldab nn 'küpsiseid', et parandada kasutajatele lehe funktsionaalsust ja mugavat kasutamist ning koguda anonüümseid statistilisi andmeid.

Mis on küpsised?
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab sinu veebilehitsejale ja mis salvestatakse arvuti kõvakettale.
Tekstifail võimaldab internetilehel varasema külastaja järgmisel külastuskorral ära tunda.
Tekstifail sisaldab teavet ja selle eesmärgiks on muuta  internetilehekülje kasutamist mugavamaks. Küpsise abil ei saa kasutaja isikut tuvastada, see tuvastab ainult võrgulehekülje külastamiseks kasutatud arvutisse paigaldatud veebilehitseja. Küpsis ei sisalda viirusi.

Kuidas me küpsiseid kasutame?
Küpsiste kasutamisega ei töödelda isikuandmeid, vaid küpsiseid kasutatakse üksnes ulatuses, mis on vajalik veebilehe sisu pakkumiseks ning parema kasutamismugavuse saavutamiseks (nt seadete ja muude eelistuste salvestamine). Küpsiste kasutamine aitab meil saada informatsiooni oma veebilehe paremaks muutmiseks. Kinnitame, et me ei kasuta küpsiseid ühelgi teisel eesmärgil kui ülaltoodu ning küpsiste kasutamise eesmärk ei ole sinu identifitseerimine või isikuandmete kogumine.

Kuidas küpsiste kasutamist kontrollida?
Siin saad sina palju ära teha, nimelt enda veebilehitseja küpsiste sätete kaudu. Sätete muutmine sõltub brauserist, mida sa kasutad. Informatsiooni küpsiste sätete muutmise kohta ning küpsiste kustutamise kohta leiad siit.
Palume arvestada, et muutes küpsiste sätteid, ei garanteeri PÜ KEVILI kodulehe korrektset funktsioneerimist. Mõned funktsionaalsused võivad sätete muutmisega kaduda ja sa ei pruugi kõiki lehti näha.
Seoses 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) 2016/679 soovime Teid täpsemalt teavitada sellest, kuidas KEVILI Teie isikuandmeid kasutab ja kaitseb.

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?
Liikmeks astudes olete esitanud meile enda nime, isikukoodi, e-posti/ postiaadressi ja telefoninumbri.

Kasutame eelnimetatud isikuandmeid ainult suhtluse eesmärgil, sealhulgas:
  • ühistu liikmete andmebaasi säilitamiseks;
  • saakide ja sisendite hindade/ hinnakirjade ning lepingute saatmiseks;
  • agronoomi ja müügijuhi info saatmiseks;
  • KEVILI ürituste ja reiside kohta info ning jõulukaartide saatmiseks;
  • mitte KEVILI poolt korraldavate erialaste koolituste kohta info saatmiseks;
  • muu PÜ KEVILI äriliseks tegevuseks vajaliku info saatmiseks.

Lisaks kasutame KEVILI üritustel ja reisidel tehtud fotosid sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Instagram jne) ja kodulehe sisevõrgus, kuhu pääsevad kõik ühistu liikmed personaalsete paroolidega.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid Ühistu liikmelisuse aja jooksul (6 kuud peale ühistu liikme lahkumist ühistust).

Teie isikuandmete kaitseks oleme kasutusele võtnud sobivad tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, mis aitavad kaitsta Teie isikuandmeid ja takistavad volitamata isikute juurdepääsu.

Volitatud töötlejana on Teie andmetele juurdepääs meie IT-teenuse pakkujal.

Me ei müü, anna kasutusse, levita ega edasta muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.